วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

“บิ๊กตู่”เยือน กต.

23 ก.ค. 2020
111

“บิ๊กตู่”เยือน กต.
ยัน เพื่อประเทศไทย-เพื่อประชาชน -เพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เคารพยิ่ง
ย้ำการทำงาน ทั้งใน-ต่างประเทศ
ยัน ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เป็นไปได้
แต่ต้องยึดอัตลักษณ์ ความเหมาะสมของประเทศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2563

และเป็นครั้งแรกที่กลับมาประชุม โดยผลัดเปลี่ยนให้แต่ละกระทรวงร่วมกันเป็นเจ้าภาพ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มคลี่คลาย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวช่วงหนึ่งว่า วันนี้ถือว่าทุกคนทำงานเพื่อประเทศไทยเพื่อประชาชน และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่เคารพยิ่ง เป็นหลักการสำคัญทั้งในและต่างประเทศ

พร้อมขอบคุณช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้มาก แต่ก็ยังต้องการให้ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยความร่วมมือของปลัดกระทรวง ซึ่งถือเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสูงสุดในแต่ละกระทรวง และ ควรแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการทำงานแบบไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวโยงกับหลายด้าน เป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติหรือตัดสินใจต่างๆ

แต่เป้าหมายสูงสุดที่จะทำ ก็เพื่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งขอให้ข้าราชการทุกคน ทั้งในและต่างประเทศทุกกระทรวง ทุ่มเท เสียสละ มีความอุตสาหะ จริงใจ มีทัศนคติที่ดี

เพราะการทำงานในช่วงต่อไปนี้ แตกต่างจากช่วงรัฐบาลก่อนที่ผ่านมา ขอทุกคนช่วยกันเดินหน้าประเทศต่อไป

“แม้แต่ เรื่องความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็สามารถเป็นไปได้ แต่ต้องคำนึงถึงเรื่องอัตลักษณ์ และความเหมาะสมของประเทศด้วย”

error: Content is protected !!