วันศุกร์, 16 เมษายน 2564

เทรนด์สุขภาพ !!

“ผบ.ทอ.” สั่งทีมนวัตกรรม ทอ.
พัฒนา “สมสี”
เครื่องสีข้าวครัวเรือน
เพิ่ม”ปัญญาไทย”ให้ฉลาด เก่งขึ้น
หวังให้คนไทย ได้กินข้าวสีใหม่
หอมหวาน ใน5นาที
ได้ รำและแกลบ เป็นของแถม
เปลี่ยนชื่อเป็น “น้อง Milly”

.
พลอากากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประสานกับ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสร้าง “สมสี” เครื่องสีข้าวครัวเรือนขนาดจิ๋ว แบบตั้งโต๊ะ ที่อยู่ในการดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดา อินทรวิชัย

โดยจะนำมาพัฒนา ให้ “สมสี” ฉลาดขึ้น เก่งขึ้น โดยใส่ “ปัญญา” ซึ่ง ทอ.ประดิษฐ์เอง โดยยึด หลักการ IOT (Internet Of Things) เพื่อทำให้ เป็นเครื่องสีข้าว “อัจริยะ”

โดยจะใช้ สีข้าวเปลือกทุกประเภท 300 กรัม เพียงพอขนาดครัวเรือน ในเวลา 5 นาที

โดยทำการสีข้าวเปลือก ด้วยการกดสวิทช์พื้นๆ และทำโปรแกรมสั่งการ คือ สามารถสั่งการในโทรศัพท์มือถือ ได้ในทุกระบบปฎิบัติการ ผ่านแอปพลิเคชั่น

การมีเครื่องสีข้าวนี้ จะทำให้ได้ทานข้าว จากข้าวสารที่สีจากเครื่อง ใหม่ๆ สดๆ ที่จะหอมและหวาน

ด้วยหลักการ IOT อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง “สมสี”ยังสามารถบอกเวลา ได้

และมีตา จากการติดตั้งกล้อง cctv เพื่อให้เจ้าของบ้าน ได้ดูภาพบ้านของตนเองได้อย่างหมดห่วง. เมื่อไม่อยู่บ้าน

และมีระบบแจ้งเตือน กลับไปยังเจ้าของเครื่อง หากตรวจพบว่า ที่บ้านมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ เป็นการดูแลนิรภัยด้านอัคคีภัยประจำบ้านได้เป็นอย่างดี

การสีข้าวสารให้สดๆ ยังทำให้ได้รำข้าวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะมีวิตามินต่างๆ ที่มีประโยชน์ที่ร่างกายต้องการ

รวมทั้งแกลบ เศษของเปลือกของข้าว นำไปทำนุบำรุงดินนอกบ้านได้อีก

ฉลาด เก่ง ทันสมัย เช่นนี้ ทอ. จะเปลี่ยนชื่อ จาก น้อง”สมสี2020″ เป็น น้อง “มิลลี่” (milly) เพื่อความเป็นสากลและเหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal คร่า

ทั้งนี้ เพิ่อแสดงให้เห็นว่า ปัญญาไทย มีอยู่ทุกที่ในแผ่นดินไทยนี้ สนับสนุน และส่งเสริมคนที่มรปัญญา

ถือเป็น QR ของจริง (Quick Response ) สามารถสนองความคิด ทำด้วยสองมือ และหนึ่งสมอง ของปัญญาไทย

error: Content is protected !!