วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

“ทูตทะเล” ไม่ใช่แค่ “แพนเค้ก” แต่คนไทยทุกคน ก็คือ ทูตทะเล ที่จะช่วยกันดูแล ทะเลไทย

22 ก.ค. 2020
140

และเที่ยวทะเล แบบNew Normal
ที่เวลานี้ ยิ่งสวยงาม
หลังได้ฟื้นตัว ช่วงโควิดฯ
ร่วมตระหนัก ปัญหาขยะทะเล

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) เปิดรับฟัง ความเห็น และคำถาม เกี่ยวกับปัญหาทะเล ในเพจ “ทะเลไทย by แพนเค้ก” ที่จะมีทีม ผู้เชี่ยวชาญทะเล และปราชญ์ทะเล ตอบคำถาม และรับทราบปัฯหา เพิ่อนำมาเสนอในการแกเแก้ปัญหาต่อไป

.ฟัง….”แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ ทูตทะเล ของ อจชล. โดย สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในรายการ “ประเด็นสังคม” ทาง ThaiPBS….พูดถึง ตวามรักทะเล และการร่วมกันดูอล และตระหนักในปัญหาทะเล ทั้งในแง่ความมั่นคง มั่งคั่ง กม.และ การสร้างการรับรู้

error: Content is protected !!