วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ได้เวลา ออกทะเล

.
เมื่อ สถานการณ์โควิดฯคลี่คลาย….. บรรดา น้องๆนักเรียนนายเรือ ก็ได้เวลาออกทะเล เพื่อเรียนรู้ชีวิตทหารเรือ การเดินเรือ การออกทะเล สร้างเสริมความเป็นทหารเรือ และการเป็นนักรบชาวเรือ

ในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศของนักเรียนนายเรือ ที่เดิม เคยฝึกในช่วงเดือนมีนาคม นี่แค่ฝึกในประเทศ

แต่มาคราวนี้ จะเป็นการฝึก ที่ผสม new mormal ด้วย อีกทั้ง ตลอดเวลาที่เข้ามาเรียน ที่ รร.นายเรือ นั้น ก็มีการกักตัว แล่ว และ ไม่มีใครตืดเชื้อโควิดฯ

โดยครั้งนี้ มี พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึก นักเรียนนายเรือ

:รร.นายเรือ

error: Content is protected !!