วันเสาร์, 10 เมษายน 2564

กองทัพเรือ เรียกกำลังพลสำรอง เพื่อฝึกวิชาทหารประจำปีงบประมาณ 2563

กองทัพเรือ จะทำการเรียกกำลังพลสำรอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และ นายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิน สังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อฝึกวิชาทหารประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 10 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 10 วัน จึงขอให้นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุน ที่ได้รับคำสั่งเรียกพลเดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่รับพล อาคารกองพันฝึกที่ 2 กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (กม.5) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบายและแผน สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02 475 3075 และ 02 475 3078 ในวันและเวลาราชการ

error: Content is protected !!