วันพุธ, 14 เมษายน 2564

กลั่นประสบการณ์ !!

มีชุมนุม ที่ไหน
พี่ แกไปทุกที่
“วรัญชัย โชคชนะ”
มาสังเกตุการณ์ การชุมนุม หน้ากองทัพบก ด้วย
ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันเสาร์ ก็ไป
เจอหน้าทีไร ….. พี่แก ต้องเข้ามารำลึกความหลัง ครั้งอยู่ในดงม็อบพฤษภาทมิฬ 2535 ที่รู้จักกันแรกๆ…..28 ปี แล้ว … ต่างเป็นไปตามวัย
ความคิดเห็นหลายอย่าง อาจแตกต่างกันไป
ต่างผ่านประสบการณ์ทางการเมืองกันมา ตามห้วงเวลา

แต่ยังคงเขื่อคล้ายๆกันว่า ทหารที่มาเล่นการเมือง หาน้อยมากที่จะ จบสวยงาม… เพราะส่วนใหญ่ มักจบไม่สวยนัก แพ้ภัยการเมือง แพ้นักการเมือง

ไม่ว่า จะอยู่ในอำนาจ ยาวนาน แค่ไหน ก็ตาม …ก็ต้องมีวันลงจากหลังเสือ….. แต่ทว่า ลง ท่าไหน แค่นั้น

:บันทึก 20 กค.2563

error: Content is protected !!