วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

“แม่ทัพ ทัพ1-แม่บ้าน พล.พัฒนา1” ร่วมกิจกรรม จิตอาสาฯ“ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ถวาย วันเฉลิมฯ


“คุณแอน” ภัคจิรา วิถี ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาค1 และ คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาพล.พัฒนา1 นำทีม แม่บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563 ที่ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

error: Content is protected !!