วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

“บิ๊กเฒ่า” นำทีม กลาโหมไทย ถก กลาโหมสิงคโปร์ หารือ ความร่วมมือทางทหาร และการแพทย์

พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย รอง ปลัดกลาโหม เป็น ตัวแทน พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลา โหม ให้ร่วมประชึมุมผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล กับ นาย Teo Eng Dih รอง ปลัดกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์ หารือ ในการพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 และความร่วมมือทางทหาร

โดยฝ่ายไทยได้ ขอบคุณทางสิงคโปร์ที่ช่วยดูแลคนไทยที่สิงคโปร์เป็นอย่างดีในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ

ทางสิงคโปร์ ได้ขอบคุณไทยในการสนับสนุนการฝึกและหารือเรื่องการฝึกร่วมกันทางทหารของทุกเหล่าทัพ

โดยทั้งสองประเทศเห็นร่วมกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมมือกันในการแก้ไขสถานการณ์หลังสถานการณ์คลี่คลายลง ที่จะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน

error: Content is protected !!