วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

“อ.วิษณุ” เยือน ถิ่นทหาร มอบ รถตรวจโควิดฯ จาก สจล. ให้ กองทัพภาค1 ไว้ใช้ใน รพ.ทหาร ดูแลผู้ป่วย “แม่ทัพภาค1” นำทีม ทัพ1 ต้อนรับ

20 ก.ค. 2020
101

“อ.วิษณุ เครืองาม”รองนายกฯ รับมอบ รถตรวจตรวจผู้ป่วย เคลื่อนที่

และนวัตกรรม สู้โควิด-19 จาก สถาบันเทคโนโลยีฯพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ( สจล.) โดย คำอธิบายศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี และมอบให้ กองทัพบก

โดยมี “แม่ทัพหนุ่ย” พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค 1 เป็นตัวแทนรับมอบ

พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพน้อย1 พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี รองแม่ทัพภาค1 และ พลตรี มนัส จันทร์ดี เสธ. ทัพภาค1
และพลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ร่วมพิธี ที่กองทัพภาค1

error: Content is protected !!