วันพุธ, 14 เมษายน 2564

พบ มีพวกจ้องเล่นงาน “บิ๊กแดง”

20 ก.ค. 2020
92

“โฆษกทบ.” แฉ มีขบวนการ
โยง โจมตี”บิ๊กแดง”
พบบางบุคคล บางกลุ่ม พยายาม
จะเชื่อมโยง ชี้นำปั่นกระแส โยง “ผบ.ทบ.-กองทัพบก” ด้วยอคติ-ไม่เป็นธรรม

.

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษก ทบ. กล่าวว่า ในระยะหลัง พบว่า มีความพยายามนำไปเชื่อมโยงกับตัวองค์กรหน่วยงาน.

“มีบางกลุ่มบางบุคคลพยายามแสดงความเห็นต่อกองทัพบก รวมถึง ผู้บังคับบัญชา ในลักษณะเชิงอคติและไม่เป็นธรรม”

อย่างเช่น กรณีข่าวใหญ่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นทำนอง ชี้นำปั่นกระแส. ให้เกิดภาพลบต่อผู้บังคับบัญชา และ องค์กร

“จึงขอให้สังคมได้ใช้วิจารณญาณในการบริโภคข่าวสารให้มากขึ้น” โฆษก ทบ.. ระบุ

error: Content is protected !!