วันเสาร์, 10 เมษายน 2564

“บิ๊กแดง” กลับถิ่นเก่า ร่วมงาน 32ปี กองทัพน้อยที่1 จัดเล็กๆ แบบNew Normal

20 ก.ค. 2020
809

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. และเคยเป็นแม่ทัพน้อย1 และแม่ทัพภาค1

ร่วมงานวันสถาปนา 32 ปีกองทัพน้อยที่1 โดยมี “แม่ทัพต่อ” พลโทเจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพน้อย1 ที่คาดหมายกันว่าจะขึ้นเป็นแม่ทัพภาค1 ต้อนรับ

โดยมี พลโทธรรมนูญ. วิถี แม่ทัพภาค1 และนายทหารระดับผู้บังคับหน่วยในกองทัพภาค1 “นายทหารคอแดง” ร่วมงาน แบบNew Normal  ทำพิธีสงฆ์ และสวมแมสก์ เว้นระยะห่าง ไม่มีการแสดงความยินดี

ทั้งนี้ กองทัพน้อยที่ 1 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2531

ต่อมาได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นทางการตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 155/31 ลง 5 สิงหาคม 2531

โดยมีบทบาทหน้าที่ คือ ควบคุม บังคับบัญชาต่อหน่วยที่มาขึ้นการบังคับบัญชา การวางแผน ควบคุมกำกับดูแลการปฎิบัติการของหน่วยระดับกองพลดำเนินกลยุทธ์ โดยต่อเนื่อง ดำเนินการด้านธุรกิจ การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ และการระวังป้องกันที่ตั้งของกองบัญชาการ จัดตั้งที่บัญชาการได้ 1 แห่ง และที่บัญชาการทางยุทธวิธีได้ 1 แห่ง และมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายได้เต็มขีดความสามารถ ทำให้สามารถอำนวยการยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติที่สำคัญของกองทัพน้อยที่ 1 คือ ได้รับมอบภารกิจจากกองทัพภาคที่ 1 ในการจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกร่วม/ผสม ต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และร่วมกับมิตรประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ทำให้การฝึกร่วมของกองทัพไทย เกิดประสิทธิภาพ

ตลอดจนให้มีการปรับ การฝึกให้สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง การช่วยเหลือประชาชนตามแผนการบรรเทาสาธารณภัย

อีกทั้งยังให้การสนับสนุนกับส่วนราชการต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากกองทัพภาคที่ 1 ในบทบาทการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1

กองทัพน้อยที่ 1 จึงได้กำหนดไว้ให้วันที่ 20 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 1

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!