วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

ที่มา….. ที่ไป . รูปปูนปั้นหน้าทหาร เหนือประตู ทางเข้า-ออก กระทรวงกลาโหม เป็นใคร?

ได้คำตอบ แล้ว!!

“ภาณุรังษี-สุรศักดิ์มนตรี”

ไปทำข่าว ทุกครั้ง แหงนมองสำรวจความสวยงามคลาสสิค และเต็มไปด้วย ประวัติศาสตร์ กว่า130 ปี มีที่มา ที่มา ในทุกย่างก้าว กระเบียดนิ้ว …. มาสงสัยที่ ภาพปูนปั้น หน้าทหาร เหนือประตูทางเข้าออก นี่ล่ะ
.
.
ประตูทางเข้า- ออก ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม หรือ โรงทหารหน้า สมัยรัชกาลที่5 มี “ตราแผ่นดิน”แล้ว ยังมีรูปปูนปั้นขนาดเล็ก เป็นรูปทหารสวมหมวก อยู่บนกึ่งกลาง

ปูนปั้นหน้าบุคคล เหนือ ประตูทางเข้า สันนิษฐานว่า คือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าภาณุรังษีฯ ซึ่งเคยเป็นอดีต ผบ.กรมยุทธนาธิการ และอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหม

ส่วนปูนปั้นหน้าบุคคล ประตูทางออก สันนิษฐานว่าคือ จอมพลและมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) อดีตผู้บังคับการกรมทหารหน้า และแม่กองในการก่อสร้างโรงทหารหน้า (กระทรวงกลาโหมปัจจุบัน)

.
ข้อมูล : เพจ: พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม, หนังสือ ๑๓๒ เรื่องเล่าศาลาว่าการกลาโหม

error: Content is protected !!