วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

“องคมนตรีเจี๊ยบ”ลงใต้ เยี่ยม นักเรียนทุนพระราชทาน ที่กาบัง ยะลา พร้อมตรวจ New Normalของ รร.

17 ก.ค. 2020
170

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะฯ ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19

ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน และหลังการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

พร้อมทั้งติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทาน ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ที่ โรงเรียนบ้านบาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

โดยมี พ.อ.โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.ฉก.ทพ.47, นายนิมะ มะกาเจ รอง ผวจ.ยะลา, พ.ต.อ.นรินทร์ เชษฐา
ผกก.สภ.กาบัง, นายสุทิน พรหมเพ็ชร ผอ.โรงเรียนบ้านบาละ, คณะครู/นักเรียน และ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ ต้อนรับ

error: Content is protected !!