วันพุธ, 14 เมษายน 2564

ให้ลงจอด เพราะ พันธะทางทหารที่มีต่อกัน

ทอ.แจง “กองทัพอียิปต์”
ขอผ่าน สถานทูตอียิปต์ ขอแวะพักเครื่อง ที่ไทย
ผ่าน กระทรวงการต่างประเทศ
แจ้งให้ ทอ.พิจารณา ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางการทหาร -ความเป็นพันธมิตร พันธะทางทหารที่มีต่อกัน
ทอ.จึงอนุมัติให้เข้ามาได้ ตามที่ กต.เสนอมา
กต.ประสานให้ลงจอด ที่อู่ตะเภา
โดยให้ปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน
กระทรวงการต่างประเทศ ไปดำเนินการต่อไป ประสานลง สนามบินอู่ตะเภา ชี้ สถานทูตอียิปต์ -กต. ประสานกันเรื่อง State Quarantine ตาม พรก.ฉุกเฉิน และตามประกาศ-ข้อบังคับของ ศบค .

.
มีรายงานจาก กองทัพอากาศ ชี้แจง กรณี เครื่องบิน ทอ.อียิปต์ แวะพักเติมน้ำมัน และซ่อมบำรุงในไทย ก่อนบินต่อไปจีน และพบว่า มีทหารอียิปต์ติดโควิดฯ และได้ออกไปนอก โรงแรมที่พัก นั้น กองทัพอียิปต์ ได้ประสาน ขอผ่าน สถานทูตอียิปต์ ในประเทศไทย แล้ว สถานทูตอียิปต์ ร้องขอผ่าน กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ไทย

เมื่อ กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาเหตุผลความจำเป็น แล้วส่งต่อให้กับกองทัพอากาศ พิจารณาอนุมัติบินเข้าประเทศภายใต้ ข้อพิจารณาด้าน ความมั่นคงปลอดภัยทางการทหาร และความเป็นพันธมิตร: พันธะทางทหารที่มีต่อกัน

ทั้งนี้ ข้อพิจารณาทางทหาร สอดรับกับอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว ทอ.ก็ลงนามอนุมัติ

หลังจากนั้น ส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ ไปดำเนินการต่อไป

กระทรวงการต่างประเทศ ส่งเรื่องให้สถานทูตอียิปต์ และแจ้งสนามบินปลายทาง คือ สนามบินอู่ตะเภา

สถานทูตอียิปต์ ประสานสนามบินปลายทาง ให้ลงจอดที่ อู่ตะเภา

ในการนี้ สถานทูตอียิปต์ กับกระทรวงการต่างประเทศ ประสานกันเรื่อง State Quarantine ที่เป็นไปตาม พรก.ฉุกเฉิน และตามประกาศ/ข้อบังคับของ ศบค .

ทั้งหมดนี้ ได้นำเรียน พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. รับทราบตามสายงาน. และยึดตามหลักการ ตาม พันธะทางทหารที่มีต่อกัน

.

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!