วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

ขนำ รีสอร์ท ฟาร์ม สเตย์ ?!


ไม่ใช่แค่ ขนำเฝ้าคอกหอย.. แต่เป็นรีสอร์ท รูปแบบFarm stay กลางทะเล
.
“ศรชล.ภาค 2” ตรวจสอบขนำ เพื่อดำเนินคดี และออกคำสั่งรื้อถอน สำรวจพบ 173 หลัง กล่าวโทษแล้ว 124 หลัง รื้อถอนแล้ว 31 หลัง

.
กอ.รส.: กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณบริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี นำ ชุดเฉพาะกิจ กองสอบสวนกลาง สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย ศรชล.

บูรณาการร่วมกับ กองกฎหมาย กรมประมง และ ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกตรวจสอบพื้นที่อ่าวบ้านดอน ในเขต อ.เมือง และ อ.พุนพิน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและออกคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และคอกหอยที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ อย่างเด็ดขาดทุกราย

หากเจ้าของไม่ดำเนินการรื้อถอนเอง ทางราชการจะเข้าทำการรื้อถอนแล้วยึดนำขายทอดตลาด กับฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายตามที่ทางราชการได้เสียไป จึงขอให้เจ้าของดำเนินการรื้อถอนโดยด่วน

ส่วนการรื้อถอนขนำ สำรวจพบ 173 หลัง กล่าวโทษแล้ว 124 หลัง รื้อถอนมาแล้ว 31 หลัง แยกเป็น อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 9 หลัง ,อ.พุนพิน 19 หลัง, อ.กาญจนดิษฐ์ 3 หลัง

:ศรชล

error: Content is protected !!