วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

โซ่ พัน ล้อ ลุย

12 ก.ค. 2020
147

แม้หนทาง จะยากเย็นแค่ไหน
ก็ต้อง เข้าไปให้ถึง
ทุกตารางนิ้ว ของแผ่นดินไทย
สแกน ยาเสพติด
สะกิด ชาวบ้าน “การ์ดอย่าตก”

ภารกิจ ทั้งยาเสพติด และโควิดฯ……หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 ฝ่าตะลุยถนนลื่น โคลนเละ ขึ้นเขา ไปเยี่ยมชาวบ้าน บ้านกอยอทะ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ที่เป็นชาวกะเหรี่ยง. พบปะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ชาวบ้าน รวมสกัดกั้นยาเสพติด และ เน้นย้ำ มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส โควิดฯ

โครงการกำจัดพืชเสพติด ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ขับเคลื่อนงานตามแผนงานโครงการกำจัดพืชเสพติดประจำปี 2563 ในพื้นที่ ท่าสองยาง – ปิตุคี เดินทางเข้าพื้นที่ทำการพบปะเยี่ยมเยือนราษฎร ผู้นำชุมชน ชาวบ้านบ้านกอยอทะ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

พร้อมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นชั่วคราวตามเส้นทางหลักและเส้นทางรอง ตลอดจนเส้นทางธรรมชาติเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ดอยสูง

รวมทั้งค้นหาเป้าหมายการลักลอบซุกซ่อนลำเลียงยาเสพติดหรือพืชเสพติดในพื้นที่

รวมถึงพบปะสร้างความเข้าใจให้ความรู้เรื่องมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดฯ และโทษพิษภัย ที่มาของโรคติดเชื้อไวรัส โควิดฯ

อีกทั้งอธิบายขยายความถึงมาตรการการป้องกันควบคุมที่ภายใต้คำ “การ์ดอย่าตก” แบบ new normal ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องให้แก่ราษฎร , ผู้นำชุมชน, แกนนำหมู่บ้านนำไปเล่าต่อบอกกล่าวให้กับลูกบ้านราษฎร และเยาวชนในพื้นที่ได้เข้าใจและปฏิบัติตาม

error: Content is protected !!