วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

“ส.ห.ทะเล” ทหารสารวัตร ผู้รักษาความสงบในทะเล

หน้าที่ใหม่ สารวัตร ทหารเรือ…. เกิดจาก ปัญหา ความขัดแย้ง คอกหอยแครง ขนำหอย ที่อ่าวบ้านดอน สุราษฎร์ธานี ถึงขั้นมีการใช้กำลัง ใช้อาวุธกัน

… “สห.ทะเล” จึงก่อกำเนิด ขึ้น….
จาก สห.ทร. ที่ทำหน้าที่บนบก ต้องลงเรือ และออกทะเล. มาดูแลความสงบเรียบร้อย….

.
ทัพเรือภาค2 ในนาม ศรชล.ภาค2 ตั้ง กอ.รส. “กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณบริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี” …ขึ้นมาดูแลความสงบเรียบร้อย และการบังคับใช้กม.ตาม “พรบ.ศรชล.” ที่ต้องมีทั้ง สารวัตรทหารเรือ และหน่วยกำลังรบ ของทร. ลงเรือ ออกลาดตระเวน ดูแลความเรียบร้อย

และบังคับใช้กม.ในการจัดระเบียบพื้นที่ทะเล และจัดการขนำเฝ้าคอกหอย

ศรชล.ภาค 2 มีการดำเนินคดีและออกคำสั่งรื้อถอน ขนำ รวม 148 หลัง ซึ่งได้ รื้อถอน ไปแล้ว 31 หลัง เป็นในพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 9 หลัง – อ.พุนพิน 19 หลัง และ อ.กาญจนดิษฐ์ 3 หลัง

ภาพ:ศรชล .
Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!