วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

Night Air Assault Mission การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ ในเวลากลางคืน….กับ Chinook

11 ก.ค. 2020
187

 

Night Air Assault Mission การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ ในเวลากลางคืน….กับ Chinook

ของ RTA Combat Team และ กองร้อย Alpha ในการฝึก Lightning Forge 2020 ของ ทบ.ไทย-สหรัฐฯ ที่ Hawaii

RTA Combat Team กองร้อยทหารราบไทย ฝึกการยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ เวลากลางคืน ตั้งแต่ ก่อนเที่ยงคืน ยันรุ่งเช้า

โดยเข้าไปยังที่หมาย Sand Piper และทำการกวาดล้าง OBJ JETS เพื่อเข้ายึดควบคุมที่หมาย COLT ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของ…. เพื่อขัดขวางการยึดครองของข้าศึก ร่วมกับกองร้อย Alpha ของฝ่ายทหารสหรัฐฯ

:กองทัพภาค2

error: Content is protected !!