วันศุกร์, 16 เมษายน 2564

สนามสอบ เข้า รร.เตรียมทหาร รอบ2

11 ก.ค. 2020
377

สอบสัมภาษณ์
ทดสอบร่างกาย
คัดตัว นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว
มาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ว่าที่ นายร้อยจปร.
“เสธ.เป้ง” ตรวจเข้ม มาตรการป้องโควิดฯ

บิ๊กเป้ง พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก ไประธานอำนวยการสอบเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหาร รอบที่2 ในส่วนของทบ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือก ที่สนามสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ก่อนประชุมวางแผนการดำเนินงาน กำกับดูแลและการประสานงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

โดยมี พลโทณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต้อนรับ

จากนั้นได้ตรวจสถานีสอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

โดยทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือในมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี

ทั้งการสอบสัมภาษณ์ การตรวจสุขภาพ และออกกำลังกาย ซึ่งละจุดมีการคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครองอย่างเข้มงวด ซึ่งกระบวนการสอบทุกสถานี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

: กองทัพบก

error: Content is protected !!