วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

Strategic Vision Statement

10 ก.ค. 2020
162

ทัพบก ไทย-สหรัฐฯ ร่วมเป็นพันธมิตรพร้อมรับมือความท้าทาย ในศตวรรษที่ 21 ไปด้วยกัน ….ร่วมสร้างความมั่นคง ในภูมิภาค…ย้ำ พันธไมตรี และประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ อันยาวนาน…”พลเอก อภิรัชต์-พลเอก McConVille” ลงนาม

พลเอก James C. McConVille ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกา (Chief of Staff of the United States Army) และ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกไทย หารือถึงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และไทย และ ลงนามในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Vision Statement) ซึ่งจะขับเคลื่อนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างกองทัพบกสหรัฐฯ และกองทัพบกไทย

ตลอดจนแสดงถึงวิสัยทัศน์และความตั้งใจของผู้บัญชาการทหารบกทั้งไทย-สหรัฐฯ ในการสานสัมพันธ์ทางการทหารที่ยาวนาน 65 ปีระหว่างสหรัฐฯ และไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และพร้อมก้าวไปสู่อนาคต

พลเอก McConVille และพลเอก อภิรัชต์ ยังได้หารือกันถึงการพัฒนากองทัพให้ทันสมัย ความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกัน การฝึกร่วม และหลักนิยมต่าง ๆ

พลเอก McConVille กล่าวว่า พันธไมตรี ระหว่างเรา มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเกิดผลเป็นอย่างยิ่ง

และในเวลานี้เรากำลังรับมือกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ไปด้วยกัน ประเทศของเราทั้งสอง จัดการฝึกและกิจกรรมทางการทหารร่วมกันเป็นประจำหลายร้อยครั้งในแต่ละปี

“เรากำลังดำเนินการร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการฝึกของเราจะเป็นไปด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดใหญ่ครั้งนี้”

การลงนามในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างกองทัพบกของทั้งสองประเทศในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากการลงนามในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯMark T.Esper และนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมของไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมอาเซียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562

error: Content is protected !!