วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

“Truly Great Friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget”

10 ก.ค. 2020
93

“เพื่อนแท้ที่ยิ่งใหญ่ หาไม่ได้ง่ายๆ …ไม่อาจทิ้งกันได้ง่ายๆ และเป็นไปไม่ได้ ที่จะลืมกัน”

ความรู้สึก ระหว่าง 2 ผบ.ทบ.ไทย-สหรัฐอเมริกา …”บิ๊กแดง”ซึ้งใจ!! ตั้งใจแน่วแน่ เยือนไทย ทำตามมาตรการทุกข้อ

.
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบก ต้อนรับ พล.อ.James McConville ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกา ในฐานะแขกของกองทัพบก อย่างเป็นทางการ ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ new normal

โดยเปิดอาคารศรีสิทธิสงคราม และ พิพิธภัณฑ์ทบ. ต้อนรับ”ผบ.ทบ.สหรัฐฯ”
แบบNew Normal ปลอดเชื้อ
จัดแถวทหารกองเกียรติยศ ขนาดเล็ก ที่พิพิธภัณฑ์ ทบ.
ใส่หน้ากากผ้า ตรวจอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่าง จำกัด ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรฐานของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.)

.
โดยผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐฯร่วมพิธีรับการเคารพจากแถวทหารต้อนรับ ลงนามในสมุดเยี่ยม พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อลงนามร่วมในเอกสารแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วม ระหว่างกองทัพบกและกองทัพบกสหรัฐฯ

รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี โดยเป็นการสานต่อความร่วมมือภายหลังการลงนามระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่ได้ลงนามในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทย – สหรัฐฯ ปี 2563 ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ (Joint Vision Statement 2020 for the Thai – US. Defense Alliance) เมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2562 อันเป็นการยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างกันให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

การเยือนกองทัพบกไทยในวาระนี้ ถือเป็นกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกทั้งสองประเทศ ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นการเน้นย้ำถึงการเป็นพันธมิตรด้านการทหารมาอย่างยาวนาน

ซึ่ง ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐฯ และคณะ ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

error: Content is protected !!