วันเสาร์, 10 เมษายน 2564

4 ที่ท่องเที่ยว ทร. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล -เกาะแสมสาร- หาดทรายแก้ว- หาดนางรำ – หาดนางรอง ได้รางวัล SHA :Amazing Thailand Safety & Health Administration

4 ที่ท่องเที่ยว ทร. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล -เกาะแสมสาร- หาดทรายแก้ว- หาดนางรำ – หาดนางรอง ได้รางวัล SHA :Amazing Thailand Safety & Health Administration
เดินหน้า “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” ฟื้นฟู ท่องเที่ยว ชดเชยให้ ชาวสัตหีบ
หลังเคยใช้ อาคารรับรองทร.เป็นที่กักตัว คนไทย จากต่างประเทศ คัดกรองโควิดฯ

.
.
พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม“สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” ยกให้สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบ เป็นต้นแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal

โดยมี ตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA เป็นเครื่องยืนยันมาตราฐานความปลอดภัยจากโควิด19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ

มีการมอบตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA ให้กับหน่วยงานกองทัพเรือที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบ และร่วมทำกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมขาติ
ที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ วิถีความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ

โดยที่ผ่านในช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาดของ โควิด 19 กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดตั้ง State Quarantine ที่ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง และดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา

โดยเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิตาลี และกลุ่ม 17 ประเทศพื้นที่เสี่ยง นับว่าเป็น State Quarantine แห่งแรกของประเทศไทย

โดยกองทัพเรือได้ดูแลคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศเป็นอย่างดีเสมือนเป็นญาติพี่น้อง และไม่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ตามที่ทุกๆ ท่านได้รับทราบในสื่อต่างๆ จนถูกยกให้เป็นต้นแบบของ State Quarantine ในพื้นที่อื่น ๆ

ก่อนที่จะมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ของรัฐบาลที่เปิดให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้สามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีกับกองทัพเรือ ได้ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ

โดยร่วมกับศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ได้ลงไปในพื้นที่อำเภอสัตหีบ หาแนวทางในการสนับสนุนให้หน่วยงานของกองทัพเรือที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่สัตหีบ เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจในพื้นที่สัตหีบได้กลับฟื้นคืนกลับมาอีกครั้ง

และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวก่อนให้เปิดให้บริการ และการดำเนินการให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวตามมาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ที่รัฐบาลกำหนด

ที่ผ่านมา กองทัพเรือคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวของกองทัพเรือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 กลับมาอีกครั้ง

และตอบรับตามนโยบาย “คนไทยเที่ยวไทย” ที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของไทยให้กลับคืนมา

จึงทำให้เกิดโครงการ “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal”เพื่อเป็นสร้างมาตราฐานการให้บริการการท่องเที่ยวตามมาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ที่รัฐบาลกำหนด

และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

กองทัพเรือโดยศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ได้ให้หน่วยงานของกองทัพเรือที่รับผิดชอบสถานที่ในพื้นที่สัตหีบเข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA (ชาร์) เป็นโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้รับคำแนะนำจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย ททท. จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ SHA ซึ่งมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ให้แก่สถานประกอบการแต่ละแห่ง โดยแบ่งออกเป็น 10 ประเภทกิจการ ได้แก่
1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
2. โรงแรม ที่พักและห้องจัดประชุม
3. นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว
4. ยานพาหนะ
5. บริษัทนำเที่ยว
6. สปา/นวดเพื่อสุขภาพและสถานเสริมความงาม
7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
8. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
9. โรงมหรสพ การจัดให้มีการแสดงดนตรี
10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

โดยสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA ในประเภทนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 สถานที่ ได้แก่
– ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
– เกาะแสมสาร ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
– ศูนย์บริการหาดทรายแก้ว ภายใต้การดูแลของโรงเรียนชุมพล
– หาดนางรำ – หาดนางรอง ภายใต้การดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ

สัตหีบหลังจากได้เป็นต้นแบบ “State Quarantine” ของไทยแล้ว วันนี้สัตหีบจะก้าวเข้าสู่การเป็นต้นแบบ สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศหลังการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด 19 ภายใต้ชื่อ

error: Content is protected !!