วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

เต็ม แม็กซ์ นานๆ พูดที

08 ก.ค. 2020
142

เดี๋ยว ส.ค.นี้ เตรียมแถลงผลงานก่อนเกษียณ
ลั่น “คำพูดเป็นนาย”
พูดแล้วต้องทำ

ตั้งโพเดี้ยม แถลง
“บิ๊กแดง” งัด 2 คำสั่ง ศบค.
แถลง ปม “ผบ.สหรัฐฯ” เยือนไทย
กางเอกสาร แถม แถลงยาว 30 นาที
ไม่ถอย!!
บอก สื่อถามได้เต็มที่ ทุกเรื่อง
นานๆเจอกันที
ยัน ที่ผ่านมา ไม่ได้เลี่ยงสื่อ แต่ด้วยเวลา และจังหวะโอกาส งาน

.
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ยืนยันว่า ผบ.ทบ.สหรัฐอเมริกา ปฏิบัติตามระเบียบที่มีการหารือกันโดยตลอด ไม่มีการ ฝ่าฝืนแม้แต่ข้อเดียว

แต่ทุกอย่างต้องมีความจริงต้องพูดกันด้วย fact

และมีระเบียบ 2 ข้อที่เกี่ยวข้อง คือมาตรา 9 ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ปี 2548 ฉบับที่ 12 ว่าด้วยผู้มีเหตุยกเว้นหรือกรณีที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนดหรืออนุญาต หรือเชิญผู้ใดเข้ามาในราชอาณาจักร ตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงและเวลาได้

2.ตามคำสั่ง ศบค.ที่ 7/2563 คือมีเหตุยกเว้น หรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้เท่าความจำเป็น

โดยกำหนดเงื่อนไข ผบ.ทบ.สหรัฐและคณะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ ทุกประการ

คือ 1.มีหนังสือรับรองเดินทางว่าเป็นบุคคลเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 2. มีใบรับรองแพทย์สำหรับการเดินทาง ก่อน 72 ชั่วโมง

ซึ่งปัจจุบันผบ. ทบ. สหรัฐ และคณะอยู่ระหว่างการเดินทาง และคาดว่าจะแวะเติมน้ำมันที่ เกาะกวม และ ประเทศญี่ปุ่น ก็จะต้องมีการตรวจเชื้อโควิด ทุกครั้ง

ซึ่งปัจจุบันผลการทดสอบ จะรู้ผลไม่เกิน 3 ชั่วโมง

ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ เดินจากWashington DC.และแวะที่รัฐHawaii ตรวจเยี่ยมกองร้อยทหารราบ ของไทยที่ฝึLightning Forge 2020 อยู่ เนื่องจากเป็นปีที่ 2 ที่กองทัพไทยได้ส่งกองร้อยทหารราบไปฝึก

3.มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการตรวจ RT-qPCR

4.มีแผนกำหนดการเดินทางชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข และโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าติดตามตลอดเวลา และคณะต้องไม่เกิน 10 นาย

นอกเหนือจากนี้คณะ ผบ.ทบ.สหรัฐ ถือเป็นคณะแรก ที่เดินทางมาเยือน และเราไม่สามารถปิดประเทศได้ เราต้องมีการค้าและคณะทูตานุทูต ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเช่นเดียวกัน เราต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ แม้ว่าทั่วโลกกำลังประสบภัยเช่นเดียวกัน แต่คณะผบ.ทบ.สหรัฐฯ นี้จะเป็นคณะตัวอย่างที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด

5.ยังมีข้อกำหนดว่า คณะผู้ที่เดินทางมาจากสหรัฐฯเมื่อมาถึงท่าอากาศยานจะต้องมีการตรวจเชื้อโควิด-19 จาก ด้วยคณะแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและมีการติดตามคณะโดยตลอด ร่วมกับ คณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมถึงเจ้าหน้าที่การบินไทยเพื่อดูเป็นโมเดลตัวอย่างว่าในอนาคตต่อไปในระยะเวลาอันใกล้นี้ หากมีคณะอื่นมาเยือนจะได้ปฏิบัติถูกว่าเรามีระเบียบอย่างไร

6.เมื่อตรวจเสร็จแล้วก็จะขึ้นรถแยก โดยรถจะมีฉากกระจกกั้นระหว่างพลขับของไทยและคณะของผู้ที่มาเยือน

เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะสัมผัสกันไม่มีแน่นอน ส่วนกระเป๋าสัมภาระจะถูกพ่นยาฆ่าเชื้อเดินทางไม่มีการออกนอกเส้นทาง

รวมถึงการรับประทานอาหารในโรงแรมทุกมื้อ ยกเว้นในวันที่ 10 ก.ค.จะต้องไปเยี่ยมคำนับนายกรัฐมนตรี ในฐานะรมว.กลาโหม

ทั้งนี้ ก่อนเกษียณอายุราชการ พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า ในช่วงรับราชการได้ทำทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คิดว่าดีที่สุดกับกองทัพ และประเทศชาติ และที่สำคัญการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทย ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนที่จะต้องมารับหน้าที่ต่อ ที่จะต้องทำหน้าที่นี้สืบสานต่อไปไม่ว่าจะเป็นเหล่าทัพใด

ในส่วนของกองทัพบกมีแนวทางและวิธีการปฏิบัติ รวมถึงหลักนิยมในการสื่อสารและการดำเนินการหลายอย่าง โดยในเดือนสิงหาคมผมจะแถลงผลงานในหลายเรื่อง ซึ่งบางคนยังเอามาโจมตีว่า สายตรง ผบ.ทบ.เป็นอย่างไร ผมจะสรุปให้ฟังว่ากองทัพบกได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องมานั่งรายงาน เราเป็นองค์กรที่มีระเบียบวินัย เมื่อพูดคำพูดคือนาย เมื่อพูดไปแล้ว ก็ต้องทำ กำลังพลเมื่อได้รับคำสั่งก็ต้องปฏิบัติ ใครผิด ต้องลงโทษใครไม่ดี ก็ลงโทษ ย้าย ปลด”

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาทุกอย่างของกองทัพบกมีความคืบหน้าไปมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทำในโซเชียลฯ และผู้ที่ยังไม่เข้าใจพยายามสร้างความขัดแย้ง หรือความแตกแยกพยายามนำมาเป็นประเด็น

error: Content is protected !!