วันพุธ, 14 เมษายน 2564

ทัพฟ้า เสริมเขี้ยวเล็บ มิติทางอากาศ -มิติไซเบอร์ -มิติอวกาศ Air Domain-Cyber Domain-Space Domain


พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูนศรี โฆษกกองทัพไทย เผยว่า ในที่ประชุม ผบ.เหล่าทัพ ที่มี พลอากาศเอกมานัตวงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ร่วมประชุม กองทัพอากาศ ได้รายงานเรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ ทั้งมิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) บนแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations) ใน 6 ประเด็นสำคัญ

ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่บนฐานคิดของการเปลี่ยนแปลงจากภัยคุกคามแบบดั้งเดิม, การพัฒนามิติทางอากาศ, การพัฒนามิติทางไซเบอร์, การพัฒนามิติอวกาศ, การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม และการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนายุทธวิธีการรบทางอากาศ เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค

error: Content is protected !!