วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

กองทัพไทยทำระบบแผนที่กลาง เร่งทำ แผนที่ทหาร ให้ทันสมัย รวดเร็ว ทัน ทั้งแผนที่ทางบก เชื่อมโยงแผนที่ทางทะเล แผนที่ทางอากาศ

08 ก.ค. 2020
243

พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า ในการประชุม ผบ.เหล่าทัพ ได้รับทราบรายงานของ กองบัญชาการกองทัพไทย การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตแผนที่ให้ทันสมัย รวดเร็ว ทันกับการพัฒนาประเทศและบริการข้อมูลแผนที่ทางบก ให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก

รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการเชื่อมโยงกับแผนที่ทางทะเล แผนที่ทางอากาศได้ เพื่อบูรณาการข้อมูลแผนที่ของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพให้เป็น ข้อมูลแผนที่กลางของกองทัพไทยในการปฏิบัติการทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

error: Content is protected !!