วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

มอง ลิงเก็บมะพร้าว จากมุม ทหาร

.
“เสืออากาศ24/7” คอลัมนิสต์ทหารอากาศ แนวคิดสมัยใหม่ แต่เลือดไทย แรงกล้า ขอมีส่วนร่วม ในประเด็นทางสังคม หลังฝรั่ง ต่อต้านสินค้าจากมะพร้าวไทย ที่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว….แนะอย่ายอมให้ฝรั่ง ดูถูกภูมิปัญญาไทย เหน็บกำพืดฝรั่ง มักคิดว่าตนเองเป็นต้นแบบประชาธิปไตย -สิทธิมนุษยชน แต่กระทำกับสัตว์ยิ่งกว่า.., ชี้ ลิงเป็นสัตว์ฉลาด ชอบปีนป่ายเป็นธรรมชาติ เมื่อหยุดปีนป่าย คือหมดคุณค่า …แนะรัฐบาล ชี้แจงตอบโต้ ต่อเนื่อง อย่าปล่อยให้ชาวบ้านสู้เอง ยุ จัดการ พวกฝรั่งที่มาอาศัยในเมืองไทย ในบั้นปลายชีวิต เมืองไทยดูแลดีแค่ไหน อย่าปล่อยให้เรื่องนี้ จบไป โดยที่ฝรั่ง ไม่ได้บทเรียนอะไรเลย

.
โดยเขียนบทความ เผยแพร่ ระบุว่า ….”ลิงไทยเก็บมะพร้าว”

กลายเป็นเรื่องใหญ่โตสำหรับอังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์-ชนชาติตะวันตก PETA-USA

การยกประเด็นปัญหา “ลิงไทยเก็บมะพร้าว”
_สื่อถึงแนวคิดพื้นฐาน ของชาวตะวันตก ที่ยังไม่มีวันหมดสิ้น โดยมักจะอ้างว่าตนเป็นต้นแบบประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชนอยู่เสมอในทุกวินาที

อันหมายถึงว่าชาวตะวันตก(อังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์)คิดว่าตนเองนั้น มีความถูกต้องอยู่ในตนอยู่เสมอ

_สื่อถึง คนไทย(และชนชาติอื่นๆ)นั้นต่างขาดแรงต่อสู้ทางอารยธรรมโดยคนไทย และชนชาติอื่นๆมักจะยอมแพ้ ตั้งแต่ยังไม่ลงมือต่อสู้

แนวคิดพื้นฐาน แบบตะวันตก(อังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์)
_แนวคิดพื้นฐาน แห่งความโลภและเห็นแก่ตัว ที่เอาเปรียบชาวตะวันออกเสมอมา
_แนวคิดพื้นฐาน แห่งการมองโลกแคบปราศจากการมองตรรกะทางวิทยาศาสตร์รายรอบวัฒนธรรมแห่งดินแดนตะวันออก
_แนวคิดพื้นฐาน แห่งการปิดกั้นอารยธรรมชนชาติอื่น แม้ว่ามันจะมีความสอดรับกับวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ บนสภาพธรรมชาติรอบตัวบนดินแดนแห่งนั้นก็ตาม
_ แนวคิดพื้นฐาน ที่ส่อหาเรื่องปิดกั้นลดทอนภูมิปัญญา(ท้องถิ่น)ของชนชาติอื่นที่เป็นความรู้แตกต่างออกไป

อังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์(อเมริกัน/ยุโรป…) แนวคิดพื้นฐานแบบตะวันตกที่กดชี่อารยธรรมไทยมายาวนาน

จนขอเรียก แนวคิดพื้นฐาน แบบนี้ ว่า กำพืด

ปรากฎการณ์จาก กำพืดตะวันตก
_ค้าทาส ค้ามนุษย์ เหยียดผิว
_ใช้สัตว์เป็นเครื่องมือล่าสัตว์
_ใช้สัตว์. เล่นแข่งกีฬาสนองความบันเทิงมนุษย์
_ใช้สัตว์ เป็นสัตว์ทดลองเพื่อความสุขสบายของมนุษย์
_เลี้ยงสัตว์ฟาร์มใหญ่ในรูปแบบผิดธรรมชาติเพื่อหวังบริโภค (เนื้อ)อย่างจุใจ
_เลี้ยงในสวนสัตว์เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

เหล่านี้เป็นประเด็นรุนแรงยิ่งกว่า “ลิงไทยเก็บมะพร้าว”

ฤาว่าลิง(ไทย)ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของบรรดาชาวตะวันตก(ผ่านPETA-USA)

ภายใต้การก่อให้เกิดความขัดแย้งทางอารยธรรมระหว่างอารยธรรมตะวันตก/อังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์กับอารยธรรมตะวันออก/ไทย!!!

ชนชาติไทยอยู่กับลิงไทยได้อย่างลงตัว
-ในป่า
-ในเมือง
-ในบ้าน
ลิงไทยกับคนไทยอยู่กันได้อย่างปกติสุข ลิง คือ เผ่าพันธุ์หนึ่งที่ใกล้เคียงกับมนุษย์
ลิงเป็นสัตว์ฉลาด ชอบปีนป่ายเป็นธรรมชาติ มันจะหยุดปีนป่ายเมื่อมันหมดคุณค่า

อะไรเกี่ยวข้องกับมะพร้าว???
_มะพร้าว/น้ำกะทิ …ชาวอังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์กินบริโภคกันมากน้อยเพียงใด(ซึ่งปกติก็น่าจะเป็นตัวเลขไม่สูงนัก)

ทว่าเหตุใดจึงกลายเป็นประเด็น!!!

_ธุรกิจมะพร้าว/น้ำกะทินั้นนอกจากไทยแล้ว. ยังถูกประกอบการโดยใคร/โดยชนชาติใด อีกที่เป็นความขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์ร่วม

ประเด็นลิงไทยเก็บมะพร้าว ถูกก่อขึ้นก็เชื่อว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งในทางการเมือง(อังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์)ต้องการยกให้เป็นประเด็นความขัดแย้งเพื่อเป้าหมายในผลประโยชน์ธุรกิจมะพร้าว/กะทิในทางตรง และ/หรือในทางอ้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ลิงไทยเก็บมะพร้าว อาจถูกยกเป็นประเด็น “ตีวัวกระทบคราด” ที่อังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์ พยายามกระทำกับประเทศใดประเทศหนึ่งก็อาจเป็นไปได้
_ลิงไทยกับมะพร้าว/กะทิเกี่ยวข้องกันมากน้อยเพียงใด

ลิงไทยไม่กี่ตัวเก็บมะพร้าว ถือเป็นประเด็นแท้จริง หรือเป็นประเด็นแทรกซ้อนหรือไม่ อย่างไร ก็ยังไม่มีใครรู้

รู้เพียงว่ามะพร้าวที่ลิงไทยเก็บนำเอามานั้นก็ทำเป็นกะทิไม่กี่กล่อง/ไม่กี่ลิตร

ประเด็นขัดแย้งเหล่านี้โดยหลักอารยธรรมแล้วไม่น่าจะเกิดเป็นประเด็นความขัดแย้ง!!!

แต่มันกลับถูกยกให้เป็นประเด็นได้อย่างน่าประหลาดใจ

หน่วยงานข่าวกรองของชาติ ต้องเร่งหาความจริง แล้วป่าวประกาศให้คนไทยได้รับทราบ

ผลพวงจากข่าวโคมโลก
-ทำให้ชนชาติไทย ต้องรู้สึกเสียเกียรติ เราคนไทยถูกอังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์ ทำให้เสียเกียรติมาหลายครั้ง หลายครา ซึ่งคนไทยต้องหลาบจำ

นั่นหมายถึงว่าครั้งนี้เรา คนไทยคงต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อรักษาเกียรติ จะปล่อยไปอย่างไร้การตอบโต้มิได้
-ทำให้คนไทยบางกลุ่มคือผู้เลี้ยงลิงไทยไว้ในบ้าน เพื่อประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมและ/หรือทางด้านการท่องเที่ยว ต้องเสียประโยชน์อันควรพึงได้ไป

เราคนไทยต้องใช้ปัญญาไทยเรียกผลประโยชน์กลับคืนมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
-ทำให้ธุรกิจมะพร้าว/กะทิไทยอันหมายถึง ผู้ประกอบการชาวไทยต้องเสียประโยชน์อันควรพึงได้ เราคนไทยอาจต้องสร้างปัญญาไทย แปรรูปมะพร้าวที่เป็นพืชเศรษฐกิจไทยที่ทรงคุณค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงขึ้นมาทดแทน(น้ำมันมะพร้าวแทนน้ำมันถั่วเหลืองจากสหรัฐ)

ราชการไทยสมควรต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง
“อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญ”
ราชการไทยสมควรต่อสู้เพื่อความเป็นไทย!!!
_ตอบโต้แทนชาวบ้านทันทีทันควัน และต่อเนื่องต่อไป ในหลายๆประเด็นที่ ต้องอาจเป็นประเด็นใหญ่กว่านี้

ไม่ควรปล่อยให้ชาวบ้านต่อสู้ปกป้องตนเองอย่างโดดเดี่ยว ต่อสู้กับอังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์/ต่อสู้กับสื่อต่างชาติ อย่างปราศหนทางสู้
_ระดมซื้อกะทิไทยทั้งหมดกลับมาจากตลาดอังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์ คาดว่าคงจะใช้เงินไม่กี่บาท(แล้วนำกะทิที่ซื้อจากอังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์ทั้งหมดนี้ทิ้งทะเล หรือส่งไปช่วยอาฟริกัน-ฟรีแบบให้เปล่า)
_จัดการกับบรรดาธุรกิจ/ผลประโยชน์กินเปล่า-ผูกขาดของชาวอังกฤษ(ชาวตะวันตก)ในประเทศไทยที่ฝังตัวมายาวนานบนสิทธิประโยชน์พิเศษกันอย่างเข้มข้นจริงจัง ให้ผลประโยชน์ของชาวอังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์(ชาวตะวันตก)ในประเทศไทยหวนกลับมาเป็นของคนไทย

เราคนไทยสูญเสียผลประโยชน์ส่วนนี้เป็นเงินมากมายมหาศาล-มากกว่ามูลค่ากะทิที่ส่งไปขายในตลาดอังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์มากมายหลายร้อยเท่า
_จัดระเบียบชาวอังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์(รวมถึงบรรดาชาวตะวันตก)ที่เข้ามาเสวยสุขหลังเกษียณในประเทศไทย โดยเฉพาะการแต่งงานกับคนไทย บนการให้สิทธิจากการแต่งงาน

จัดการเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ที่เป็นเงินหลังเกษียณอายุ ที่ถูกนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย

จัดการเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลที่บรรดาคนอังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์(หลังเกษียณ)ได้รับจากรัฐไทย ไม่ต่างกับคนไทย โดยที่มิเคยร่วมสร้างชาติบ้านเมืองไทยมาก่อน ….

เราคนไทยขาดรายได้จากส่วนนี้/เสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้คิดเป็นเงินมากมายมหาศาล
_จัดการอื่นๆในส่วนที่ชาวอังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์(ชาวตะวันตก)ได้สิทธิพิเศษสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ชิ้นงามไปจากประเทศไทย/ไปจากมือคนไทย เราคนไทยขาดเงินในมือก็ด้วยสาเหตุนี้

ประชาชนคนไทยพึ่งพา อะไรได้จากราชการไทย ยุคปัจจุบัน(รัฐบาลประชาธิปไตย)
_รัชกาลที่5 ท่านทรงเพียรพยายามสร้าง”ปัญญาไทย” ขึ้นมาต่อสู้กับปัญญาตะวันตก

ทว่าหลังจากสิ้นรัชกาลแล้ว การต่อสู้เพียรพยายามนี้ก็หายไปสิ้น

รัชกาลที่5 และ รัชกาลที่9 พระองค์ท่านทรงเคยตอบโต้ชาวตะวันตกในเชิงอารยธรรม อย่างถึงพริกถึงขิงบนความเป็นไทย

บทเรียนที่ต้องจดจำและแก้ไข

ลิงไทยเก็บมะพร้าว น่าจะเป็นบทเรียนให้คนไทยได้เรียนรู้กำพืดชาวตะวันตก

-หากขายมะพร้าว/กะทิ ไปยังอังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์ ต่อไปไม่ได้ ก็ไม่ต้องขาย เรายังมีตลาดต่างประเทศอีกมากมาย ที่เราคนไทยสามารถส่งมะพร้าว/กะทิออกไปขายได้

-หากมะพร้าวมีมาก ก็สร้างนวัตกรรมจากมะพร้าวให้มากยิ่งขึ้น มิใช่ว่าจะต้องนำมะพร้าว มาทำเป็นกะทิแต่เพียงอย่างเดียว

-ชนชาติใด ต้องการกินมะพร้าวสดชั้นดี/กะทิชั้นดีต้องเข้ามากินในประเทศไทยในราคาแพง
-…
อารยธรรมไทยใหม่(มะพร้าวเก็บโดยลิงไทย-กะทิบริสุทธิ์จากมะพร้าว)สมควรถูกสร้างขึ้นมาบนบทเรียนครั้งนี้

เราคนไทยสามารถสร้างอารยธรรมไทยใหม่(อาหารบริสุทธิ์ชั้นเลิศจากกะทิ-น้ำมันมะพร้าว-ยาสมุนไพร/เครื่องสำอางนานาชนิด….ที่เกิดมาจากมะพร้าว ซึ่งใช้ลิงไทยเก็บ)ขึ้นมาเป็นสินค้านวัตกรรมไทยชั้นเลิศได้ อารยธรรมไทย(การค้าสินค้าเกษตรกรรมราคาถูกในตลาดต่างประเทศ)มิจำเป็นต้องอยู่ภายใต้อารยธรรมอังกฤษ-อเมริกัน-เนเธอร์แลนด์เสมอไปแต่ประการใด

…ลูกหลานไทยปัจจุบัน บนบทเรียน “ลิงไทยเก็บมะพร้าว”ครั้งนี้จำเป็นต้องคิดการณ์ทำอะไรบ้าง มิใช่เพียงแค่ ออกมาแก้ตัว ตอบโต้กันไป แค่นั้น!!

“เสืออากาศ24/7”

ภาพ thaipost.net

error: Content is protected !!