วันพุธ, 14 เมษายน 2564

ดู….. “Elbow Bump” การทักทาย แบบทหารมะกัน ในยุค CoViD-19 แทนการเชคแฮนด์

06 ก.ค. 2020
186

“ผบ.ทบ.สหรัฐฯ”สวม แมสก์ทหาร

และทักทาย ด้วยการชนศอก “Elbow Bump”ตามวิถี New Normal
และ แลกเปลี่ยนUnit Counเหรียญที่ระลึก
กับ ทหารไทยที่ฝึกร่วม
Lightning Forge 2020
กับ ทบ.สหรัฐฯที่Hawaii
ก่อนบิน เยือน สิงคโปร์-ไทย-ญี่ปุ่น

.
General James C. McConville ผบ.ทบ.สหรัฐอเมริกา เดินทางไปที่ ค่ายSchofield รัฐHawaii สหรัฐอเมริกา ตรวจสภาพความพร้อมรบของ RTA Combat Team กองร้อยทหารราบของกองทัพบกไทย ที่ฝึกร่วม
Lightning Forge 2020 เพื่อพบปะ สอบถามถึงการเดินทาง การฝึก และความพร้อมของสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะต้องมีการปรับแต่งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการฝึก LF20

โดยให้ความสนใจกับเป้สนาม อุปกรณ์ และแผนการบรรทุกของ RTA Combat Team

และตรวจสอบถึงมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อCoViD19

และ ชื่นชม กองร้อยทหารราบไทย ที่สามารถวางแผนแก้ปัญหาในการฝึก และปรับตัว ได้อย่างดี

ทั้งนี้ ทหารไทย 151 นายมาฝึก ออกเดินทางมาฝึก 1-22 กค.

error: Content is protected !!