วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

UAV Mini UAV,Aerostar BP

ทัพฟ้านำ UAV Mini UAV,Aerostar BP ขึ้นบินสำรวจพบ รถขาออก เริ่มมากขึ้น
รับ หยุดยาว 4-7 กค.หวัง ใช้ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563) กองทัพอากาศ จัดอากาศยานไร้คนขับ (UAV) บินสำรวจสภาพการจราจรบนเส้นทางคมนาคมสายหลัก ที่คาดว่าจะมีประชาชนใช้เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัด

เนื่องจากมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 – 7 กรกฎาคม 2663

ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม และตำรวจทางหลวง

โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง

อากาศยานไร้คนขับ (UAV) จะบินถ่ายภาพการจราจรในจุดที่กำหนด และส่งสัญญาณภาพแบบ Real Time ไปยังกองอำนวยการร่วม ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริหารจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยเกี่ยวข้องนำไปใช้บริหารจัดการเส้นทางจราจร รวมถึงอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยว

สำหรับการปฏิบัติการบินในวันนี้ อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก หรือ Mini UAV ขึ้นทำการบินบริเวณทางต่างระดับบางปะอิน ในห้วงเวลา 16.00 – 18.00 น.

และอากาศยานไร้คนขับแบบ Aerostar BP ขึ้นทำการบินบริเวณถนนสายเอเชียและถนนมิตรภาพ ในห้วงเวลา 17.00 – 21.30 น.

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแผนการบินสำรวจเส้นทางจราจรอีกครั้ง ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาว เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร

การปฏิบัติในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการใช้ศักยภาพ คน ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่กองทัพอากาศมีขีดความสามารถไปใช้ในการสนับสนุนงานรัฐบาล

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชน ตลอดจนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

error: Content is protected !!