วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

จากมุมมอง ฝ่ายความมั่นคง

 

“บิ๊กช้าง” โต้”โรม”
เปล่า ล้างสมอง เด็กๆชายแดนใค้
ยันแค่ให้พ่อแม่ สอนเด็กยึดแนวทางที่ถูกต้อง ให้คิดบวก
ไม่แสวงหาทางออกด้วยความรุนแรง
เผยพบ เวบ เพจ บิดเบือน ข่าวโจมตี จนท. เพียบ! ปล่อยข่าวลวง แถมจาบจ้วงสถาบัน
ยัน กอ.รมน. ไม่มีนโยบาย ทำเวบ ให้ร้ายกลุ่มบุคคลใด
ยันรัฐ หนุน เจรจาสันติสุข แต่ปรับรูปแบบให้เหมาะสม
แจง ให้ลงทะเบียนsim card มือถือ
ป้องกัน โจรปลอมแปลงซื้อมือถือ ไปจุดชนวน วางระเบิด พบได้ผล เหตุระเบิดน้อยลง
ยัน เก็บDNA เป็นแบบสมัครใจ เฉพาะ พยาน-หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง
ย้ำ งบฯการข่าว จำเป็น ป้องกันการสูญเสีย หรือ สูญเสียให้น้อยสุด

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ชี้แจง กรณี นายรังสิมันต์ โรม สส.พรรคก้าวไกล อภิปราย งบฯแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ และกล่าวถึง การพูดคุยสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ ว่า ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยและเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะทำให้พื้นที่ชายแดนภาคใต้ มีความสันติสุขอย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมามีการพูดคุย ด้วยการเปิดเวทีพูดคุยในพื้นที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มนักศึกษา
ภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม เอื้ออำนวยต่อการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบฯลดลง ปรับรูปแบบให้เหมาะสม แต่เป้าหมาย และตัวขี้วัด ยังคงเดิม

ในเรื่องของการสร้างแนวคิดที่ไม่ถูกต้องให้กับเยาวชนนั้น

“ที่ไปพูดว่า จะเป็นการทำให้เยาวชนเปลี่ยนความคิด หรือ เป็นการล้างสมองนั้น ไม่ใช่ แต่เป็นการส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”

กิจกรรมนี้ นั้นก็ไม่ได้ทำกับเด็กและเยาวชน แต่เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ กับ ครู ผู้ปกครองโดยใช้วิทยากร จากมหาวิทยาลัย
และผู้นำศาสนา. เข้าไปให้ความรู้ในการดำเนินชีวิต การเป็นบิดามารดาที่ดี การดูแลบุตรหลานที่ดเพื่อที่จะให้เป็น นักเรียน ที่มีหลักคุณธรรม ตามหลักศาสนาประกาศ และ มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น จะเติบโตมาแล้วก็พื้นฐาน ให้เขามีความคิดในทางบวก และไม่แสวงหาทางออกด้วยความรุนแรง ที่ สำคัญที่สุดก็คือ ให้มีหลักการแนวคิด
ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข

ในเรื่องของซิมการ์ด มือถือ นั้น เพราะเหตุการณ์จังหวัดชายแดนใต้ ที่ผ่านมา นั้น ในการวางระเบิดที่เกิดขึ้น. ผู้ก่อเหตุก็จะใช้โทรศัพท์มือถือในการจุดชนวนวางระเบิด
เป็นอุปกรณ์สำคัญในการก่อเหตุเป็นเหตุให้ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต

ดังนั้น การดำเนินการนั้น จากการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
ผู้ก่อเหตุได้ใช้ซิมการ์ด ที่มีการปลอมแปลงผู้ใช้งานทั้งสิ้น. เพิ่อเป็นการปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ และปกป้องสิทธิของผู้ที่ถูกลักลอบ
ไปปลอมแปลงชื่อด้วย ก็เลยมีการที่จะให้มาจัดระเบียบซิมการ์ด และไม่ได้ต้องการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่เป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ซึ่งที่ผ่านมาก็ทำให้การก่อเหตุวางระเบิดนั้นก็ลดน้อยลง

ในเรื่องของDNA นั้นก็มีความมุ่งหมายในการที่จะคุ้มครองพิทักษ์ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ และเพิ่อที่จะหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ตามกฏหมาย

และเป็นการขอความร่วมมือในการตรวจเก็บสารพันธุกรรมDNA เฉพาะที่มีความจำเป็นที่จะต้อง ใช้เป็นพยานหลักฐาน เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธผู้กระทำความผิดต่ออาชญากรรมนั้นๆ และการดำเนินการต่างๆนั้น ก็ไม่ได้บังคับ แต่ก็เป็นการขอความร่วมมือ

ส่วนด้านการข่าวชายแดนภาคใต้นั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ งานการข่าวนั้น มิใช่เป็นการที่จะไปสร้างความหวาดระแวง ที่เกิดขึ้น

การที่จะกำหนดแนวทางปฏิบัติแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและเกิดประสิทธิผลนั้น การป้องกันไม่เกิดเหตุการณ์ที่สุด เมื่อเราทราบสถานการณ์ด้านการข่าว เราจะสามารถ ป้องกันไม่เกิดเหตุได้ หรือเกิดเหตุแล้ว ก็จะสามารถควบคุมหรือยับยั้ง ไม่ให้ความสูญเสีย
และถ้าเกิดความสูญเสียแล้วก็จะต้องเกิดความเสียหายน้อยที่สุด

เรื่องกล้องวงจรปิด ก็เช่นเดียวกันว่า เป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะป้องกันและการเกิดเหตุ
แล้ว รวมทั้ง เมื่อเกิดเหตุแล้วก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการที่จะติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ส่วนเรื่องของเว็บไซต์ pulony.com ที่อ้างว่า เป็นของ กอ.รมน.ในการสร้างความเกลียดชัง นั้น ขอเรียนว่า กอ.รมน. และ รัฐบาล ไม่ได้มีนโยบายที่จะไปปฏิบัติการอะไร ในการที่จะให้ร้าย กลั่มบุคคลใดๆทั้งสิ้น

แต่ปัจจุบันเนื่องจากว่ามีเว็บไซต์ต่างๆมีจำนวนมากที่มีการแพร่ข่าวลวง ข่าวปลอม ปิดเดือนข้อมูล
ข้อเท็จจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกิดความเสียหายให้กับองค์กรในสังคม. และที่สำคัญคือ มีการโจมตีการทำงานของรัฐบาล และ เจ้าหน้าที่ บางเพจก็หมิ่นเหม่ในการจาบจ้วงสถาบัน

การเำเนินการของหน่วยนั้นก็จะเป็นการติดตามตรวจสอบ การป้องกัน การเผยแพร่ ข่าวลวง ข่าวปลอมนั้น

โดยการที่จะให้ข่าวสารที่ถูกต้อง ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ แล้วไปกระจายข่าวสารให้กับประชาชนทั้งหมดในภาพกว้างให้ได้รับทราบถึง การดำเนินการของรัฐบาล และข้อเท็จจริง

ทั้งหมดนี้เป็นการบูรณาการภายใต้
แผนชายแดนภาคใต่ปี2564 ที่รัฐบาลก็ได้มอบหมายให้ กอ.รมน.เอง และ ศอ.บต. ไปคิดถึงว่า จะทำยังไง ที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้ประชาชนชายแดนใต้นั้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และอยู่อย่างสันติสุข โดยให้วางแผนไปถึงปี 2565 ด้วยเลย เพิ่อให้เกิดความต่อเนื่องกัน และเตรียมการล่วงหน้า

Fb.Wassana. Nanuam

error: Content is protected !!