วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

“บิ๊กกบ” ลุยราตรี !! สวมหมวก หัวหน้า ศปม. ออก ตรวจสถานบันเทิง ดังย่านทองหล่อ หลังเริ่มผ่อนคลายเฟส5 คืนแรก ขอทุกคน ยึดมาตรการที่กำหนด ชี้ มีความเสี่ยงสูง “บิ๊กตู่” เป็นห่วง ย้ำ ตำรวจ ทหาร สายตรวจ ออกตรวจบ่อยๆ ทั้ง เฟส5 และเฟส ที่ผ่อนคลาย ก่อนหน้าทั้งหมด

01 ก.ค. 2020
241

 

สวมหมวก หัวหน้า ศปม.
ออก ตรวจสถานบันเทิง ดังย่านทองหล่อ
หลังเริ่มผ่อนคลายเฟส5 คืนแรก
ขอทุกคน ยึดมาตรการที่กำหนด
ชี้ มีความเสี่ยงสูง “บิ๊กตู่” เป็นห่วง
ย้ำ ตำรวจ ทหาร สายตรวจ ออกตรวจบ่อยๆ ทั้ง เฟส5 และเฟส ที่ผ่อนคลาย ก่อนหน้าทั้งหมด

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ที่ สถานบันเทิงในพื้นที่ตึก 72 Courtyard ถนนทองหล่อ

โดยได้นำความห่วงใยของ พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ในเรื่องความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคฯ ภายใต้ความจำเป็นที่รัฐบาลต้องผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

โดยเฉพาะในการผ่อนคลายระยะที่ 5 นี้ ล้วนเป็นสถานประกอบกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงทั้งสิ้น

โดยกำชับให้สถานประกอบการต้องมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคครบถ้วน

และให้ขอความร่วมมือรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ยังได้ให้กำลังใจเจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นชุดตรวจร่วม ต้องอดทน และช่วยกันทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นในภาวะความเสี่ยงนี้

พร้อม ขอให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเบียร์ ลานเบียร์ Pub & Restaurant ยังคงปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะห่างโดยเคร่งครัด

ทั้ง การนั่ง/การยืนระยะห่าง 1 เมตร จํากัดผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร/คน และห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น รักษาระยะห่างของโต๊ะไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือมีฉากกั้นสูง
ไม่น้อยกว่า 1.50เมตร มีระบบระบายอากาศ และระบบหมุนเวียนอากาศที่ดี

มีพื้นที่สูบบุหรี่เฉพาะส่วนบุคคล และให้บริการได้ถึงไม่เกิน 24.00 น. ทุกกรณี

นอกจากนี้ ในส่วนของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ขอให้รักษาความสะอาดโดยเคร่งครัด มีการตรวจคัดกรองบุคคลที่จะเข้าใช้บริการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้า – ออกสถานที่โดยใช้ Platform/Application “ไทยชนะ” และให้คําแนะนําผู้ใช้บริการตามมาตรการฯ ก่อนใช้บริการทุกราย

พลเอกพรพิพัฒน์ ได้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดซึ่ง

หากทุกฝ่ายไม่ตกอยู่ในความประมาท และช่วยกันดำเนินชีวิตภายใต้แนวทางชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal เราก็จะสามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติได้อย่างปลอดภัย เศรษฐกิจของประเทศก็สามารถขับเคลื่อนได้ต่อไป และจะไม่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดระลอกที่ 2

และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นชุดตรวจร่วมได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการตรวจกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 5 นี้ ควบคู่กับการดำรงความต่อเนื่องในการตรวจกิจการอื่นๆ ที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ผ่านมา

error: Content is protected !!