วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

“บิ๊กกบ” ออกคำสั่ง ศปม. รองรับ ผ่อนคลาย เฟส5 ย้ำ ชุดสายตรวจร่วม ออกตรวจเข้มข้น ต่อเนิ่อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ พร้อมประเดิม ออกตรวจ สถานบันเทิง ย่านทองหล่อ คืนนี้

01 ก.ค. 2020
165

 

พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.ทสส./หน.ศปม.)
ลงนามในคำสั่ง ศปม. รองรับ คำสั่ง ศบค. ในการผ่อนคลาย เฟส5 และให้ดำรงความต่อเนื่อง และเข้มงวด ของสายตรวจ และชุดตรวจร่วม ในการตรวจ กิจกรรม และกิจการ เพิ่อให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนด และป้องกันการชุมนุม มั่วสุม และป้องกันอาชญากรรม และความเดิอดร้อนของประชาชน

ขณะที่ คืนนี้ คืนแรก ของการผ่อนคลาย เฟส 5 สถานบันเทิง. พลเอกพรพิพัฒน์
ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานบันเทิงภายหลังประกาศมาตรการผ่อนคลาย ที่ สถานบันเทิง 72 Courtyard ถ.ทองหล่อ

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!