วันศุกร์, 16 เมษายน 2564

ศรชล.ภาค 2 บังคับใช้ กม. ให้ ทะยอย รื้อถอน “ขนำ” คอกหอย สุราษฎร์ฯ ผิดกม. รุกล้ำ ทะเล พื้นที่สาธารณะ แล้ว 16 หลัง

30 มิ.ย. 2020
189

กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี รายงาน ความคืบหน้าการรื้อถอนขนำ แล้ว 16 หลัง

ในพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 หลัง , อ.พุนพิน 11 หลัง และ อ.กาญจนดิษฐ์ 1 หลัง

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 เข้าดูแล การแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี และการบังคับใช้กม. ตาม พรบ.ศรชล. ให้มีการรื้อถอน

: กองทัพเรือ

error: Content is protected !!