วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

“อำนาจ” จะอยู่กับเราได้ไม่นาน ถ้า….?

30 มิ.ย. 2020
123

“นายกฯ”ยัน ต่อ พรก.ฉุกเฉิน
เพื่อสุขภาพของทุกคน
ไม่ได้ทำเพื่ออำนาจผม สอน วิธีการใช้อำนาจ แบบไหน อำนาจถึงจะอยู่ได้ยาวนาน

“ไม่ได้ทำเพื่ออำนาจผม…..ทุกคนมองแต่เรื่องอำนาจ อำนาจ อำนาจอำนาจ จะอยู่กับเราได้ไม่นาน
ถ้า เราไม่มีวิธีการทำ ให้มันใช้อย่างโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ผมก็ไม่ใช้นอกกฎหมาย อยู่แล้ว. …เฮ้อ! “

พลเอกประยุทธ์. กล่าว

30 มิย.2564 หลัง ครม. มีมติ ต่อ พรก.ฉุกเฉิน อีก1 เดือน ตามที่ ศบค.เสนอ

error: Content is protected !!