วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

“บิ๊กแดง” สั่ง กองร้อย LF เก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการข้ามน้ำข้ามทะเล ไป ฝึก Lightning Forge 2020 1 กค. นี้ที่Hawaii กลับมาถ่ายทอด ให้กำลังพล คนอื่นๆ

29 มิ.ย. 2020
319

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมติดตามการทำงานในภาพรวมของกองทัพบก ที่กองบัญชาการกองทัพบก

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า ผบ.ทบ.กล่าวถึง การส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกผสม Lightning Forge 2020 ที่รัฐ Hawaii สหรัฐอเมริกา 9 – 18 ก.ค.63

โดยมีกำลังพล หลักจัดจากกองทัพภาคที่ 2 ร.3 พัน2 กองพันย่าโม กองพลทหารราบที่ 3 และมีกำหนดเดินทางจากประเทศไทยในวันที่ 1 ก.ค.63 นี้นั้น

ผบ.ทบ. กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ประสานและอำนวยการให้การเข้าร่วมการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อีกทั้งมุ่งหวังให้กำลังพลที่มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกได้นำประสบการณ์ กลับมาถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ในงานที่ต้องปฏิบัติต่อไป

error: Content is protected !!