วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

มอบทุนการศึกษา

26 มิ.ย. 2020
88

 

กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดมอบทุนส่งเสริมการศึกษาและหน้ากากอนามัยให้กับบุตรของกำลังพลทุกนาย ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยบุตรที่ทำศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไปจะได้รับบัตรโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มเติม เพื่อช่วยลดภาระค่าเดินทางในกรุงเทพฯ

error: Content is protected !!