วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

“บิ๊กลือ” ล่องใต้ อำลา ทัพเรือภาค 2 สงขลา

26 มิ.ย. 2020
368
“บิ๊กลือ” ล่องใต้
อำลา ทัพเรือภาค 2 สงขลา
ย้ำ อย่าหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพล
เคลียร์ คอกหอย อ่าวบ้านดอน
ด้วย “จิตวิญญาณ ของความเป็นนักรบชาวเรือ”
ย้ำ เรา เป็นนักการทหาร ต้องเตรียมการให้พร้อมทุกสิ่ง รองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
.
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ตรวจเยี่ยม ทัพเรือภาคที่ 2 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวาระอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ
โดยมี พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ต้อนรับ
พลเรือเอก ลือชัย ให้โอวาทแก่กำลังพล โดยได้กล่าวชื่นชม การปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ออกบ้านดอนโดยไม่หวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
รวมทั้งขอให้ กำลังพล วางตัวให้เหมาะสม กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากหลอมมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวก็จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
“ผมขอแสดงความชื่นชมกับผลงานที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันก็คือ การทำให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่อ่าวบ้านดอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่หวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลใดๆทั้งสิ้น ด้วยจิตวิญญาณ ของความเป็นนักรบชาวเรือที่เราประพฤติปฏิบัติมาอย่างยาวนาน รักษาความถูกต้อง
เหล่านี้ทำให้เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของประชาชนโดยทั่วไป ขอจงยึดมั่นในความดีความงามนี้ไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม ตราบใดที่น้ำทะเลยังคงความเค็ม พวกเราต้องรักษาความดีงามนี้ไว้เช่นเดียวกัน
มีพื้นที่เดียวของกองทัพเรือ ที่เป็นพื้นที่ 2 ทะเล ทั้งทะเลน้ำเค็มและทะเลน้ำจืด วิถีชีวิตของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันจากพื้นที่อื่นบ้าง ผู้ที่เข้าใจความเป็นทะเลน้ำเค็มกับทะเลน้ำจืด การวางตัวให้เหมาะสมก็เช่นเดียวกัน
ประชาชนในพื้นที่ย่อมแตกต่างจากพื้นที่อื่นบ้าง แต่หลักการและเหตุผลเป็นเช่นเดียวกัน เพราะเขาคือพี่น้องประชาชนคนไทยเช่นเดียวกัน ความนึกคิดอาจแตกต่างกันบ้าง แต่เชื่อได้ว่าภายใต้การนำของผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 หากพวกเราหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นทุกประการ
โอกาสที่ผมมาเยี่ยมครั้งนี้อีกวาระหนึ่งที่สำคัญก็คือ เป็นไปตามแนวทางการรับราชการ ของทุกคนโดยปกติ ย่อมต้องมีวันอำลาเกษียณอายุราชการ
โอกาสนี้จึงมาเยี่ยมอำลาพวกเรา ที่จะพ้นวาระ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า บางคน อาจจะคิดว่า อำลาเร็วเกินไปหรือไม่ เรา เป็นนักการทหาร จะต้องมีการเตรียมการให้พร้อมทุกสิ่ง รองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าอย่างดียิ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โลกปัจจุบัน พวกเราต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อยู่เสมอ
โดยเฉพาะปัจจุบันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ไม่สามารถแก้ปัญหาโดยลำพังได้อีกต่อไป ต้องใช้ ทรัพยากรหลายภาคส่วน จึงจะดำเนินการให้ผ่านพ้นไปได้อย่างไรก็ดี
ไม่ว่าเวลานี้ผมคงไม่ต้องสั่งอะไรเพียงแต่ให้ข้อคิดว่า ระยะเวลา 1 ปี 8 เดือนที่ผ่านมา ผมได้วางแนวทางอย่างชัดเจนไว้แล้ว
หากทำได้ตามนโยบายตามแนวทางที่วางไว้ให้ก็เชื่อได้ว่าทัพเรือภาคที่ 2 จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดีบรรลุผลตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการขอเอาใจช่วย
และขอขอบคุณ กำลังพลทุกนาย ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยดี”
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ที่ว่า “ทหารเรือ ต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม เป็นกองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ”
Fb.Wassana Nanuam
error: Content is protected !!