วันศุกร์, 16 เมษายน 2564

“ศปพร.”จัด อุปสมบทหมู่ 250 พระชายแดนใต้ เฉลิมพระเกียรติ “พระพันปีหลวง”

25 มิ.ย. 2020
90

4 กค.นี้ บวชพร้อมกัน ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาสืบสานพระราชดำริ
เพื่อให้วัด พระสงฆ์ ดำรงสภาพอยู่ได้ พระไม่ทิ้งวัด ปฏิบัติศาสนกิจได้-สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) ได้จัดทำโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563

เพื่อให้วัด และพระสงฆ์สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ในการรณรงค์หาพระสงฆ์ และเชิญชวนประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ร่วมอุปสมบท เพื่อจำพรรษาวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 250 รูป

กำหนดการจัดอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดพร้อมกันในพื้นที่ จชต. วันที่ 4 ก.ค.63 ดังนี้

1 พื้นที่ จ. ยะลา จัดที่
วัดเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา

2 พื้นที่ จ.ปัตตานี จัดที่
วัดมุจลินทวาปีวิหาร ต.ตุยง อ.หนองจิก

3 พื้นที่ จ.นราธิวาส จัดที่
วัดประชุมชลธารา ต./อ.สุไหงปาดี

4 พื้นที่ จ.สงขลา จัดที่
วัดนาทวี ต./อ.นาทวี

จึงขอเชิญชวน ผู้สนใจร่วมโครงการอุปสมบท เพื่อจำพรรษาในวัด สำนักสงฆ์ที่ขาดแคลนพระสงฆ์ โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจังหวัด ดังนี้

1 จังหวัดยะลา ติดต่อ
ร้อยเอก ปัญญา ชัยชนะ
โทรศัพท์ 0832380383
สนง./โทรสาร 073274025

2 จังหวัดปัตตานี ติดต่อ
พันตรี แทน เลาะสูงเนิน
โทรศัพท์ 0817424849
สนง./โทรสาร 073340151

3 จังหวัดนราธิวาส ติดต่อ
ร้อยตรี กวีพล สีหะมงคล
โทรศัพท์ 0640469372
สนง./โทรสาร 073530502-3

4 จังหวัดสงขลา ติดต่อ
ร้อยโท จรินทร์ ทรงบัณฑิต
โทรศัพท์ 0954402499
สนง./โทรสาร 074300380-1

ภาพประกอบ:Alittlebuddha.com

error: Content is protected !!