วันเสาร์, 10 เมษายน 2564

ชนแก้ว เว้ย เฮ้ย!! ดริ้งค์ น้ำเต้าหู้

25 มิ.ย. 2020
114

ชนแก้ว เว้ย เฮ้ย!!
ดริ้งค์ น้ำเต้าหู้
ปาท่องโก๋
ผู้พัน เลี้ยง
หลังนำทีม ออกกำลังกาย

ยืดเส้น
ยึดสาย
กายบริหาร ประกอบอาวุธ
ปืน ใช้ได้มากกว่า ยิง

.
หลังฝึก เดินทางไกลประกอบเครื่องสนาม ระยะทาง 6 กม.
และฝึกกายบริหารประกอบอาวุธ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมรบ สร้างความพร้อมเพรียง และความสามัคคีให้กับกำลังพลของหน่วย แล้ว

พันโท ชนินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ ผบ.ส.พัน.1 ได้จัดน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ เลี้ยง นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ด้วย เพราะเป็นอาหารสุขภาพ ยามเช้า

:Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!