วันพุธ, 14 เมษายน 2564

ยืดเส้น ยึดสาย กายบริหาร ประกอบอาวุธ ปืน ใช้ได้มากกว่า ยิง

25 มิ.ย. 2020
143

พันโท ชนินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ ผบ.ส.พัน.1 ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ของหน่วย เดินทางไกลประกอบเครื่องสนาม ระยะทาง 6 กม.

และฝึกกายบริหารประกอบอาวุธ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมรบ สร้างความพร้อมเพรียง และความสามัคคีให้กับกำลังพลของหน่วย เพิ่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้

:Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!