วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

อุปกรณ์เสริม!!

25 มิ.ย. 2020
189

สู้กับ โจรใต้ ด้วยเทคโนโลยี
ทหารพรานนาวิกโยธืน ทร.
ชุดเฝ้าตรวจ และ ชุดปิดล้อมตรวจค้น
ต้อง ฟุล ออปชั่น
อุปกรณ์ เครื่องมือพร้อม
ทั้งอาวุธ ชุดเครื่องแบบ และกล้อง
เพื่อใช้ภาพเป็นหลักฐาน ในการปฏิบัติการ

“ผบ.ทร.” เตือน ทหารเรือใต้ ว่า สิ่งที่เราเผชิญ ไม่ใช่อริราชศัตรู แต่เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยคนหนึ่ง
ที่หลงผิดไป ขอให้ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างพี่น้อง
เอาเขา กลับคืนบ้าน
มีอุดมการณ์ชาติ
จึงจะเป็น ชัยชนะ อย่างมั่นคงถาวร

.
.
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ และ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิก ที่ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

และที่ กรมทหารพรานนาวิกโยธิน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โดยมี ผู้การต้น นาวาเอก อภิชาต ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน และผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ และโดยมี ผู้การเก้ง นาวาเอก สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับการกรมทหารพรานนาวิกโยธิน ต้อนรับ

พลเรือเอก ลือชัย เตือนให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และให้ปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ให้เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

รวมถึงให้กำลังพล อย่าได้เสียขวัญและมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน

พลเรือเอก ลือชัย กล่าวว่า ทุกครั้งที่ได้มาได้เห็นความเติบโตของหน่วย โดยตลอด ได้เห็นความเติบโตของพวกเรา เห็นความแข็งแกร่งของพวกเรามาโดยลำดับ และ มีผลงานเป็นที่ปรากฎ และชื่นชมของประชาชน ตามที่มุ่งหวัง เป็นหน่วยที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือ

ผมได้เห็นพวกเราเติบโตอย่างเข้มแข็งมีความรู้ความสามารถ ก็ดีใจ ขอให้จงภาคภูมิใจ

ในวันนี้ได้มีโอกาสพบเพื่อนทหารพรานของเราที่เคยได้รับบาดเจ็บ สีหน้าแววตาที่บ่งบอก ไม่ได้มีความท้อถอยหวาดกลัว แต่ประการใด กลับมุ่งมั่น ที่จะเข้าสู่หน่วยจับปืน ต่อไป เพื่ออุดมการณ์

ขอให้ทุกคนจงรักษาความดีเอาไว้หากทำได้เช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ โดยยึดนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นหลักเป็นแนวทาง

ก็คือ สิ่งที่เราเผชิญไม่ใช่อริราชศัตรู แต่เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่หลงผิดไป

ขอให้ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างพี่น้องและ เอาเขากลับคืนบ้าน และมีอุดมการณ์ชาติต่อไป ในภายภาคหน้า. หากทำเช่นนี้ก็เชื่อได้ว่าเราจะมี ชัยชนะอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

error: Content is protected !!