วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

“หัวหน้า ทีมภริยาทร.”

25 มิ.ย. 2020
103

“หัวหน้า ทีมภริยาทร.”
ลงใต้พร้อม ผบ.ทร.
เยี่ยม ทหารพรานนย.หญิง
และ ปลอบขวัญ
ชาวบ้าน และน้องๆที่เจ็บป่วย
สมาคมภริยา ทร.ดูแล

.
“คุณอ้อย”นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ร่วมคณะ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส.

และ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย สอบถามความเป็นอยู่ด้วยความห่วงใย

ที่ผ่านมา นาวาเอกหญิง อุบลวรรณได้มอบนโยบาย รวมถึงติดตามการดำเนินการในการรักษาพยาบาล กำลังพลและครอบครัว ที่เจ็บป่วย และได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยตนเองอยู่เสมอ

โดยภายหลังจากเสร็จภารกิจ ในการร่วมรับฟังและติดตามงาน ที่ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้แล้ว

นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ และคณะ ได้เดินทาง ไปยังสโมสรร่มเกล้า ภายในค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส เพื่อชม การแสดงของเยาวชนในพื้นที่ ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ ทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ที่จัดกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

โดยมีน้องๆ ผู้เจ็บป่วยที่อยู่ภายใต้การดูแล ของสมาคมภริยาทหารเรือ ต้อนรับ

จากนั้น นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา และกุ้งจำนวน 10,000 ตัว บริเวณ สโมสรเกยหาด

ทั้งนี้สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ให้การสนับสนุน การดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อ ให้ความช่วยเหลือ ในการสร้างอาชีพของเหล่าแม่บ้าน นาวิกโยธิน เพื่อหารายได้เสริม รวมถึง การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ต่าง ๆแก่สังคม อย่างต่อเนื่อง

error: Content is protected !!