วันเสาร์, 10 เมษายน 2564

“เป็น นย.สักครั้งไซร้ จักฝังฤทัยจนวายปราณ”

25 มิ.ย. 2020
484

 

“บิ๊กลือ” ลา ลูกน้อง
ทหารนย.-พราน นย..ชายแดนใต้
นับถอยหลังเกษียณ
เผย เราเป็นนักการทหาร
ต้อง เตรียมพร้อมอยู่เสมอ และ ต้องละ วางได้
ลั่น Once Marine Always Marine
“เวลาเป็นทหาร อย่างที่ นาวิกโยธินบอก เป็น นย.สักครั้งไซร้ จักฝังฤทัยจนวายปราณ”

.
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ และ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิก

ที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โดยมี ผู้การต้น นาวาเอก อภิชาต ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธินและผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ต้อนรับ

พลเรือเอก ลือชัย ให้โอวาทแก่กำลังพล พร้อมทั้งขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ

โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และให้ปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ให้เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

รวมถึงให้กำลังพล อย่าได้เสียขวัญและมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พลเรือเอก ลือชัย ได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ อย่างสม่ำเสมอ เพราะถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญหน่วยหนึ่งของกองทัพเรือในการดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน เป็นหน่วยที่ต้องใกล้ชิดประชาชน อีกทั้งยังปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย

ในวาระเกษียณอายุราชการ 30 กย.นี้ พลเรือเอก ลือชัย กล่าวว่า “เราเป็นนักการทหารต้อง เตรียมพร้อมอยู่เสมอและต้องละ วางได้

และเชื่อว่าสิ่งที่ผู้บัญชาการได้มอบนโยบายและวางแนวทางให้ ตลอดระยะเวลา 1 ปี 8 เดือนที่ผ่านมา หากพวกเรายึดมั่นปฏิบัติต่อไปจะเป็นผลดีต่อไปในภายภาคหน้า”

จากนั้น พลเรือเอก ลือชัย ได้เดินทางต่อไปยัง กรมทหารพรานนาวิกโยธิน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่

โดยมี ผู้การเก้ง นาวาเอก สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับการกรมทหารพรานนาวิกโยธิน ต้อนรับ

ในการนี้ พลเรือเอก ลือชัย ได้กล่าวกับกำลังพลในหน่วยเฉพพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ว่า

” เพื่อนทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือที่รักทุกนาย เป็นอีกวาระหนึ่งที่ได้มาเยี่ยมเยียน ทุกครั้งที่ได้มาได้เห็นความเติบโตของหน่วยนี้มาโดยตลอด ได้เห็นความเติบโตของพวกเรา เห็นความแข็งแกร่งของพวกเรามาโดยลำดับ นับตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งหน่วยในปี 2558 จนปัจจุบัน มีผลงานเป็นที่ปรากฎ และชื่นชมของประชาชน ตามที่มุ่งหวัง เป็นหน่วยที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือ

ผมได้เห็นพวกเราเติบโตอย่างเข้มแข็งมีความรู้ความสามารถ ก็ดีใจ ขอให้จงภาคภูมิใจ

ก่อนที่จะเข้ามาเยี่ยมหน่วย ในวันนี้ได้มีโอกาสพบเพื่อนทหารพรานของเราที่เคยได้รับบาดเจ็บ สีหน้าแววตาที่บ่งบอก ไม่ได้มีความท้อถอยหวาดกลัว แต่ประการใด กลับมุ่งมั่น ที่จะเข้าสู่หน่วยจับปืน ต่อไป เพื่ออุดมการณ์

ขอให้ทุกคนจงรักษาความดีเอาไว้หากทำได้เช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยยึดนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือเป็นหลักเป็นแนวทางก็คือ สิ่งที่เราเผชิญไม่ใช่อริราชศัตรู แต่เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่หลงผิดไป

ขอให้ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างที่น้องและเอาเขากลับคืนบ้าน และมีอุดมการณ์ชาติต่อไปในภายภาคหน้า. หากทำเช่นนี้ก็เชื่อได้ว่าเราจะมีใครชนะอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

โอกาสนี้นอกจากมาเยี่ยมเยียนแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเป็นธรรมดาทางราชการ ถึงจุดๆหนึ่งก็ต้องอำลาชีวิตราชการเช่นเดียวกัน

ผมรับราชการมาครบเกษียณอายุราชการก็มาพวกเราด้วยความระลึกถึงคุณงามความดีและถือว่าเป็นเพื่อนช่วยรบเคียงบ่าเคียงไหล่มาด้วยกันถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ใจยังคงคิดถึงกันอยู่เสมอสัมผัสได้ด้วยจิตวิญญาณของนักรบ. ก็ขออำลา

“เวลาไปเป็นทหาร อย่างที่ นาวิกโยธินบอก เป็น นย.สักครั้งไซร้ จักฝังฤทัยจนวายปราณ”

ถึงจะเยี่ยมอำลาไป แต่ว่าจะระลึกถึงกันอยู่เสมออีก 3 เดือน จะครบเกษียณแล้ว ขอให้ทุกคนระลึกถึงและประพฤติปฏิบัติที่ผมได้มอบนโยบายเอาไว้ให้จงจำและขยายผลประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อไปในภายภาคหน้า”

error: Content is protected !!