วันพุธ, 14 เมษายน 2564

“สมช. “-ทีมฝ่ายความมั่นคง มีมติ เสนอ ศบค. ต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

25 มิ.ย. 2020
187

ยัน จำเป็น ที่ต้องมีพรก.ฉุกเฉิน เพราะเป็นช่วงล่อแหลม ระบาดระลอก 2 ผ่อนปรน เฟส5 -เปิดเทอม ยัน ไม่เกี่ยวหวังผลการเมือง ย้ำนักธุรกิจที่จะเข้ามา ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจได้ Travel Bubble ยังไม่เกิด ตอนนี้

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แถล
งหลัง การประชุม สมช. ว่า ที่ประชุม สมช. เห็นชอบ ให้ต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินต่ออีก 1 เดือน ในเดือน กรกฎาคม

เนื่องจาก การผ่อนคลายระยะที่ 5 ซึ่งเป็นสถานที่ล่อแหลมต่อการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ยังเป็นห่วงกลุ่มเป้าหมายเด็ก ผู้สูงอายุ เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม จะเริ่มเปิดภาคเรียน ทำให้เด็ก และผู้ปกครอง เข้ามารวมตัวกัน

แต่หากไม่ต่อพรก.ฉุกเฉิน จะมีความยุ่งยากในการควบคุมการแพร่ระบาดได้ ซึ่งจะไม่มี มาตรการป้องกัน ที่ดีมากพอ

รวมถึงควบคุมการแพร่เชื้อ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ที่มากับคนไทยด้วย

ยืนยันว่า ไม่เกี่ยวกับการเมือง ไม่มีนัยยะทางการเมือง และไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ การต่อพรก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในกิจการต่างๆ ที่ได้ผ่อนปรนในระยะที่ 5 ที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ และสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ก็ไม่ยังไม่ดีขึ้น

ทั้งนี้ พรก.ฉุกเฉิน สามารถเสนอให้มีการพิจารณายกเลิกได้ตลอดเวลา และสามารถเพิ่มความเข้มงวดได้ เช่น หากพบว่าการแนวโน้มการแพร่ระบาดระลอกที่ 2

ส่วนการแข่งขันกีฬาที่มีผู้ชม จะอนุญาตแค่การถ่ายทอดสดเท่านั้น

เลขาฯสมช. กล่าวว่า travel bubble. จะยังไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในเร็วๆ นี้ แต่หากจะให้นักธุรกิจเดินทางเข้ามาในประเทศ จะต้องพิจารณาว่าธุรกิจดังกล่าว ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจดีจริง และเดินทางมาจากประเทศ ที่เสี่ยงแค่ไหน และต้องตรวจโรคก่อนเดินทางเข้ามายังประเทศไทย

รวมทั้ง จะจำกัดประเภทธุรกิจ ที่ส่งผลเชิงบวกกับประเทศ และจำนวนนักธุรกิจ รวมถึงตรวจสอบได้ตลอดเวชาที่อยู่ภายในประเทศไทย

เลขาฯ สมช. ระบุ การหารือในวันนี้ทั้งหมด จะนำเข้าเสนอที่ประชุม ศบค. ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน และเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบให้ขยาย ประกาศใช้พรก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน ในวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน นี้

error: Content is protected !!