วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

กองร้อยทหารช่างไทย “หมวกฟ้า”

24 มิ.ย. 2020
219

กองร้อยทหารช่างไทย “หมวกฟ้า”
ผลัด2 ฝึกเตรียมพร้อม ไปสับเปลี่ยนกำลัง ที่South Sudan สค.นี้
ภารกิจ UNMISS
หลัง ผลัด1 อยู่ยาว ตั้งแต่ ธค.61
แถมติดช่วงโควิดฯ เลยยังไม่ได้กลับบ้าน
”บิ๊กเบิร์ด” เยี่ยม กำลังพล กำขับ
ระมัดระวัง มีสติ ศึกษาสภาพแวดล้อม
ให้ความสำคัญ กับเรื่องภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีของคนท้องถิ่น

.
พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกำลัง (การฝึกรวมการ) (Pre-deployment Training : PDT)

ของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน (ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน) (Thai Horizontal Military Engineering Company : TH-HMEC) ผลัดที่ 2 ในภารกิจ UNMISS

ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-28 มิถุนายน 2563 ที่ กรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี

โดยมี พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง ต้อนรับ 

รับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมการและการจัดการฝึกฯ จาก พันโท ไกศิน สาสุนีย์ ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 2

และตรวจเยี่ยมการฝึกฯ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล ณ สนาม ฮ. ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี

การฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกำลัง Pre-Deployment Training : PDT เป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทหารของประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่มีความประสงค์จะส่งกำลังทหารไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ (Troop Contributing Country : TCC)

เพื่อให้กำลังพลของหน่วยทุกนายมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการ การปฏิบัติงานทางการช่าง การปฏิบัติการทางยุทธวิธี

มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพก่อนการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรฐานที่สหประชาชาติกำหนด

ซึ่งการฝึกฯ ในครั้งนี้นับเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกำลังให้กับกำลังพลผลัดที่ 2

โดยมีแผนจะเข้าผลัดเปลี่ยนกำลังในเดือนสิงหาคม 2563

ทั้งนี้กองทัพไทยได้ส่งกำลังกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 เข้าปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน

รองเสนาธิการทหาร ระบุว่า กำลังพลทุกนาย ซึ่งเปรียบเสมือนผู้แทนของ
คนไทยทุกคน ไปปรากฏตัวต่อสายตาของประชาคมโลก และร่วมปฏิบัติภารกิจอันทรงเกียรติเพื่อมนุษยธรรมในครั้งนี้

ขอให้ตั้งใจรับความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ให้มีความชำนาญ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง เพื่อให้การฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกำลังในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด

พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีสติ ศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ

โดยเฉพาะในเรื่องภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีของคนในท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ เพื่อให้มีความเข้าใจ เข้าถึง และช่วยพัฒนาประเทศเซาท์ซูดานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดคงไว้ซึ่งชื่อเสียงของทหารไทยในสายตาของนานาชาติดังเช่นภารกิจที่ผ่านมา

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!