วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“ประตูบ้าน ถ้าปิดอยู่แมลงวัน ย่อมไม่เข้า…”

24 มิ.ย. 2020
195

 

“บิ๊กลือ” เตือนทหารเรือ อดทน อย่ายอมแพ้ “กระสุนน้ำตาล” ผลประโยชน์
ร้ายแรงกว่า “กระสุนเหล็ก”
แนะ “อย่าเปิดประตูบ้าน ให้แมลงวันเข้าบ้าน”
อย่าให้ อุดมการณ์ชาติ น้อยลง
ย้ำสามัคคี แก้ปัญหา อิทธิพล
จงอย่าได้แบ่งฝักแบ่งฝ่าย
ทำกฎหมายให้ ศักดิ์สิทธิ์
ตรงไปตรงมา
อย่าเป็นเครื่องมือของฝ่ายใด
ถ้าเหนือบ่ากว่าแรง ให้รีบบอก

.

.
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ / รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
และ พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (เลขาธิการ ศรชล.) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย มี “กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาการบุกรุก พื้นที่สาธารณะ บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ศรชล.ภาค 2

โดยมี พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 (ศรชล.ภาค 2)

เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน

และเพิ่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความกดดันของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

พลเรือเอก ลือชัย ได้ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ประจำ กอ.รส.อ่าวบ้านดอน ว่า
“ขอให้ทุกท่านทุกคนจงตระหนักในข้อนี้ให้ดี บทบาทหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการใน ศรชล. ขอจงร่วมมือร่วมใจกันทำงานนี้เพื่อชาติให้สำเร็จ

จงอย่าได้แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ขอให้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ตรงไปตรงมา อย่าได้เป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าทหาร ข้าราชการต้องทราบดี ปัจจุบันอุดมการณ์ชาติน้อยลงไป

ผมได้ย้ำเตือนกำลังพลในกองทัพเรืออยู่เสมอว่า แต่ก่อนนี้ เราสู้กับกระสุนเหล็ก

“แต่วันนี้ที่ร้ายแรงกว่ากระสุนเหล็ก ก็คือกระสุนน้ำตาล เรามักหลงใหลไปกับความชื่นชม ความสะดวกสบาย ลาภสักการะ จนลืมชาติบ้านเมือง ลืมเรื่องความมั่นคง”

ขอให้ตระหนักข้อนี้ให้ดี ตราบใดที่เราไม่หลงกระสุนน้ำตาล ก็เชื่อว่าจะแก้ปัญหานี้ไปได้ด้วยดี บนพื้นฐานของความเข้าใจของทุกฝ่าย จงเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนหาเช้ากินค่ำที่ถูกรังแกจากผู้มีอำนาจที่เหนือกว่าโดยมิชอบ

ขอเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติงานไปด้วยความเรียบร้อย หากมีข้อเหลือบ่ากว่าแรงขอจงรีบรายงานและขอจงทำงานด้วยความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ”

พร้อมกันนี้ ได้ยกตัวอย่างว่า
“ประตูบ้าน ถ้าปิดอยู่แมลงวัน ย่อมไม่เข้าฉันใด เช่นเดียวกัน หากเราสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียว ก็จะทำให้สิ่งที่ไม่ชอบมาพากลจะสูญสลายไปได้
โดยสิ้นเชิง จงยึดคำพูดคำนี้ เป็นประโยชน์เป็นในการนำทางส่องการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต”

ทั้งนี้ เรื่องนี้ ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นกรณีแรกที่ใช้บูรณาการของ ศรชล. เต็มรูปแบบ ทั้ง กองทัพเรือ ตำรวจน้ำ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมศุลกากร มาร่วมมือกัน ทั้ง 6 หน่วยงาน
เพราะเป็นปัญหาที่สะสมมานานกว่า 20 ปี

“ก็เห็นแล้วว่าบางขนำเริ่มถอนแล้ว เป็นสิ่งบอกเหตุว่าเริ่มจัดการได้แล้วความรุนแรงที่ผ่านมาใน 2-3 วันหรือสัปดาห์ ที่ผ่านมาท่านเห็นว่าความรุนแรงหายไปแล้วในสิ้นเชิง

นั่นคือสิ่งบอกเหตุว่า จัดการได้แน่ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้และอย่างเมื่อก่อนเหตุการณ์มีมานานแล้วเพราะ ศรชล.ยังไม่เกิดแต่ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็จัดการได้แล้วอย่างที่บอกเชื่อได้ว่าในอนาคตก็จะเรียบร้อยและแผนการในอนาคตต่อไปทำยังไงให้ยั่งยืนในสิ่งที่เราต้องทำต่อไป “

error: Content is protected !!