วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ทบ.สวนกระแส 2475 คณะราษฎร เป็นคณะเผด็จการ ล้มสถาบัน

24 มิ.ย. 2020
262

 

จัดพิธี รำลึก2 ทหารเจ้า “พระองค์เจ้าบวรเดช -พระยาศรีสิทธิสงคราม” เป็นประชาธิปไตบในวันครบ 88ปี ” 24 มิถุนายน

…ปุปปับ จัด ครั้งแรก กลางสายฝนตกหนักทบ.ระบุ ”คณะราษฎร”ล้มล้างสถาบันยกย่อง “กบฏบวรเดช” ล้ม นายกฯเผด็จการ แต่ไม่สำเร็จ
ยก 2 ทหารเป็น นายทหารที่จงรักภักดีต่อสถาบัน และเป็นนายทหารประชาธิปไตยชี้ วีรกรรม กบฎบวรเดช เพราะรัฐบาลของพระยาพหลฯ ไม่ยอมทำตามที่เสนอ คือ ให้รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ -ให้รัฐบาลมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยให้อำนาจฝ่ายรัฐสภาในการตรวจสอบมากขึ้น และจำกัดอำนาจของรัฐบาลมิให้คณะราษฎรกลาย เป็นคณะเผด็จการ แต่ รัฐประหาร ไม่สำเร็จ กลายเป็น กบฏ

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้สั่งการ ให้ . พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้แทน ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และบำเพ็ญกุศลแก่ พ.อ.พระยาศรีสิทธิสงคราม ในวันนี้ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่เป็นการจัดงานแบบกะทันหัน

โดยนิมนต์ พระเทพปัญญามุนีเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม ทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และเจิมป้าย อาคาร ศรีสิทธิสงคราม และห้องบวรเดช

แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก แจกเอกสารข่าว ให้สื่อว่า พิธี นี้
เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของนายทหารที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันและยังเป็นนายทหารประชาธิปไตย

ปี พ.ศ. 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย

โดยกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า คณะราษฎร ถือเป็นการรัฐประหารเพื่อล้มราชบัลลังก์

ครั้น พ.ศ. 2476 ได้เกิดการกบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช โดยมีพระยาศรีสิทธิสงครามเป็นแม่ทัพ มีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า “กบฏบวรเดช”

เนื่องจากพระองค์ทรงไม่เห็นด้วยกับแนวทางการปกครองของพระยาพหลพลพยุหเสนา ที่มีลักษณะเป็นเผด็จการ

โดยเรียกร้องให้ รัฐบาลของพระยาพหลฯ ดำเนินตามแนวทางที่เสนอคือ ให้รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ และให้รัฐบาลมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

โดยให้อำนาจฝ่ายรัฐสภาในการตรวจสอบมากขึ้นและจำกัดอำนาจของรัฐบาลมิให้คณะราษฎรกลายเป็นคณะเผด็จการ

แต่ในที่สุดการก่อกบฏ ไม่เป็นผลฝ่ายรัฐบาล ปราบปรามคณะกบฏ ลงได้

วีรกรรมที่กล้าหาญและเสียสละของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และพระยาศรีสิทธิสงครามควรแก่การยกย่องในฐานะที่ทรงปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีและทรงมุ่งหวังให้ประเทศชาติดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง”

แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!