วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“ผบ.ทร.”มาเอง

24 มิ.ย. 2020
268

“ผบ.ทร.”มาเอง
สวมหมวก รองผอ.ศรชล.
ตรวจอ่าวบ้านดอน
สุราษฎร์ฯ
แก้ปมขัดแย้ง คอกหอยแครง-ขนำ กลางทะเล
หลัง”ศรชล.ภาค 2”ตั้ง “กอ.รส.อ่าวบ้านดอน” ดูแล!!
.

บิ๊กลือ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. และ รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) ลงเรือ ตรวจพื้นที่อ่าวบ้านดอน เพื่อสำรวจข้อเท็จจริงการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ

เพื่อทบทวนและหาแนวทางการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการจากการทำประมงคอกหอยแครงในพื้นที่บริเวณอ่าวบ้านดอน

และ ตรวจเยี่ยม “กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ บริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี

เพื่อติดตามการแก้ปัญหา คอกหอย และการรื้อขนำ เฝ้าคอกหอย ที่ ศรชล.ภาค2 เข้าดูแลความเรียบร้อย ตาม พรบ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

หลังจากที่ ศรชล.ภาค 2 ได้ส่งชุดปฏิบัติการพื้นที่อ่าวบ้านดอนสังกัด ทรภ.2 ชุดสนับสนุนศรชล.จ. สุราษฎร์ธานี ชุดปฏิบัติการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ(กลน.กร.)

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!