วันพุธ, 14 เมษายน 2564

เตือน อย่า กั๊กบ้าน-ห้องพัก

24 มิ.ย. 2020
219

 

“บิ๊กลือ” สั่ง ตรวจสอบ-จัดระบบ บ้านพักทหารเรือ ใหม่
เอาเข้า ระบบคอมฯออนไลน์
หลังพบ ใช้สิทธิ์อยู่
มากกว่า1 ห้อง1หลัง
กั๊ก จนทำให้ ทหารเรือกว่า2 พันคนไม่มีที่พัก ต้องเบิกค่าเช่าบ้าน
จะได้นำงบฯส่วนนี้ไปซ่อมสร้างที่พัก
เผย 1สัปดาห์ หลังให้ตรวจสอบ ทำให้ทหาร ได้ที่พักกว่า700ห้อง
จัดชุด”เดินเท้า เข้าบ้าน”ตรวจสอบ
บ้านพัก ตรงปก มั้ย ชื่อผู้อาศัยตามสิทธิ์ กับ ผู้พักอาศัยจริง
เตือน ใครครอบครองเกิน1 ห้อง
ให้รีบคืน ใน8 กค.นี้
ไม่งั้น ถูกลงโทษ
เหตุ เบียดบัง สิทธิผู้อื่น
บี้ “ผบ.หน่วย”ที่ อนุมัติ รับผิดชอบ

มีรายงานใน กองทัพเรือ ว่า พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มี คำสั่ง ให้ คณะกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ ตรวจสอบ บ้านพักกำลังพล ทั้งหมด

หลังได้รับร้องเรียนจากกำลังพลจำนวนมากว่า ไม่มีที่พักอาศัย เช่น เมื่อย้ายไปประจำในพื้นที่ของกองทัพเรือในต่างจังหวัด และส่วนกลาง ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ต้องไปเช่าที่พักเอง และมาขอเบิกค่าเช่าบ้าน กับทางกองทัพเรือ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ

ผบ.ทร.จึงสั่งเรียกประชุมคณะกรรมการบ้านพักทั้งหมดของกองทัพเรือ และสั่งตรวจบ้านพักในกองทัพเรือ ตามโครงการ “เดินเท้า เข้าบ้าน”
เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องในการเข้าพักอาศัย เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการเข้าพักอาศัย และนำมาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กำลังพล

โดยให้ทาง ผบ.หน่วยจัด ชุดเดินตรวจที่พักกำลังพลทั้งหมด เพื่อตรวจสอบว่า กำลังพลมีชื่อตรงกับห้องพัก หรือบ้านพัก อาศัยอยู่จริงหรือไม่ ตรงรายชื่อหรือไม่ ใช่คนพักอาศัยตัวจริงหรือไม่ และตรวจสอบว่ามีการใช้เกินสิทธิที่ได้รับหรือไม่

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสิทธิ์กำลังพลที่พักอาศัยในบ้านพัก/ห้องพักข้าราชการทหารเรือ 1 สัปดาห์ พบว่ามีกำลังพลบางคน ที่มีสิทธิ์ทับซ้อน มีชื่อขอพักอาศัยหลายพื้นที่

เช่น ทำงานอยู่ทางพื้นที่กองทัพเรือภาคใต้ มี 1 ห้อง แต่พอย้าย มาประจำที่ส่วนกลาง ก็ไม่ยอมคืนห้องพักที่เดิม แล้วมาขอห้องพักที่ส่วนกลางเพิ่มอีก 1 ห้อง ทำให้กำลังพลคนอื่นเสียสิทธิ์ ในการเข้าพักอาศัย ซึ่งปัญหานี้มีมานานโดยไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา

ผบ.ทร.จึง สั่งให้ทำการสำรวจใหม่ทั้งหมด และให้เข้าระบบสารสนเทศ จัดเก็บข้อมูล ดูออนไลน์ได้ว่ากำลังพลคนใดเข้าพักที่ห้องหมายเลขใด และเมื่อย้ายออกจากพื้นที่ ทางคอมพิวเตอร์จะแจ้งขึ้นมาทันทีว่าไม่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่นี้แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ห้องพักที่นี้ กำลังพลคนดังกล่าว ต้องคืนห้องพักเพื่อให้กำลังพลคนอื่นได้วิทธิ์ในการเข้าพักต่อไป

กำลังพลที่ได้ลงชื่อเข้าคิว เพื่อขอห้องพักทางกองทัพเรือไว้มีกว่า 2,000 นาย และหลังจากโครงการของ ผบ.ทร.ได้ดำเนินการไปเพียง 1 สัปดาห์ กำลังพลที่ขอห้องพักไว้ ได้เข้าพักอาศัยทันทีกว่า 700 ห้อง และมีการติดต่อขอคืนห้องอีกเรื่อยๆ

ทั้งนี้ ผบ.ทร.เปิดโอกาสให้กำลังพลที่มีสิทธิ์ทับซ้อนมีห้องพักมากว่า 1 ห้อง ให้รีบแจ้งคืนภายในวันที่ 8 ก.ค.63

หลังจากนั้นหากตรวจพบจะมีบทลงโทษคนที่เอาเปรียบสังคมและเพื่อนข้าราชการอาชีพเดียวกันทันที

ทั้งนี้กองทัพเรือมีที่พักที่สามารถรองรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้กี่นาย จะได้มีแนวทางการทำนุบำรุงรักษาบ้านพักให้ดีมีคุณภาพ ถ้ามีเพียงพอจะได้ไม่ต้องของบประมาณมาสร้างที่พักใหม่เพิ่มเติม แต่ให้นำเงินที่จะสร้างใหม่มาซ่อมแซมบำรุงบ้านพักที่มีอยู่ เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดิน

cr:แนวหน้า

error: Content is protected !!