วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

กอ.รมน.ภาค 4 ติง “ส.ส.ประชาชาติ”นราธิวาส ไม่รู้ ข้อมูล

23 มิ.ย. 2020
170

กอ.รมน.ภาค 4
ติง “ส.ส.ประชาชาติ”นราธิวาส
ไม่รู้ ข้อมูล
กล่าวหาจนท. ไม่ช่วยเหลือเยียวยาเหตุยิงผิดตัว 3 ศพ เขาตะเว
งัดภาพ-ข้อมูล โชว์
ทั้งช่วยทางคดี-เยียวยา
เผย ศอ.บต. จ่าย 1,500,000
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ช่วยเหลือเยียวยา /จัดการศพ รวม1.9 แสนบาท
“ฉก.นราธิวาส – ฉก.ทพ.45 ช่วย 519,000 บาท
แถมบรรจุทายาทเป็น “ลูกจ้าง 4,500”
ให้โควต้า ไปพิธีฮัจย์-ดูแลรักษาพยาบาล- เยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

จากกรณี ที่ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ นำครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุเจ้าหน้าที่สำคัญผิด บนเทือกเขาตะเว เข้าพบ ผบก.ภ.จ.นราธิวาส เพื่อติดตามสอบถามความคืบหน้าด้านคดี

โดยให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน
ว่ามีความพอใจในการดำเนินการทางคดีซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก

แต่ได้กล่าวอ้างว่ายังไม่มีความคืบหน้าด้านการช่วยเหลือเยียวยา นั้น

พันเอก วัชรกร อ้นเงิน รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงว่า จากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้พยายามเข้าคลี่คลายปัญหาภายใต้หลัก ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจญาติและครอบครัว ผู้สูญเสียทั้ง 3 ราย

จึงได้ดำเนินการในทุกเรื่องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ด้วยการให้คณะกรรมการอิสระเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง การดำเนินการด้านคดี การให้ความช่วยเหลือเยียวยาและการดูแลตามหลักมนุษยธรรม

ซึ่งมีความคืบหน้า แต่ละเรื่องดังที่ได้ชี้แจงให้สังคมรับทราบมาโดยลำดับ

ทั้งนี้ จากการที่ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ออกมากล่าวอ้างข้างต้นนั้น อาจจะเกิดจากการที่รับข้อมูลข่าวสารมาไม่ครบถ้วน. ทำให้เกิดการเข้าใจผิดคิดว่าครอบครัวไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาใดๆ จากภาครัฐ

ทั้งๆ ที่ผ่านมาทางครอบครัวมีความพอใจกับการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก จากส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาโดยตลอด

โดยขอชี้แจงให้สังคมได้รับทราบความคืบหน้า ดังนี้

1. ด้านการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในห้วงที่ผ่านมา กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ จชต. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระจากผู้แทนของทุกภาคส่วนที่ได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่ เข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด

รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้องค์กรอิสระจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งใน และนอกพื้นที่ เข้าทำการตรวจสอบคู่ขนานกันไปด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เกิดความเคลือบแคลงสงสัยของสังคม

2. ด้านการดำเนินการทางคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทางกองบังคับการภูธรจังหวัดนราธิวาส ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยปัจจุบันพนักงานสอบสวนได้มีการส่งสำนวนไปที่สำนักอัยการจังหวัดนราธิวาส เพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลไต่สวนการตายนำมาประกอบสำนวนการสอบสวนต่อไป

3. ด้านการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต และการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ทั้งเป็นจำนวนเงิน และทางกายภาพ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจของญาติ และครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาโดยตลอด ดังนี้

.1 ศอ.บต. จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามระเบียบที่กำหนด รายละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท

2 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละ 50,000 บาท
และช่วยเหลือการจัดการศพ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 190,000 บาท

3 ฉก.นราธิวาส และ ฉก.ทพ.45 ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมครอบครัวผู้เสียชีวิต และช่วยเหลือการจัดการศพ รวมเป็นเงิน 519,000 บาท

4 การอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น
– การบรรจุทายาทตามโครงการสร้างงานจ้านงานเร่งด่วน (ลูกจ้าง 4,500)
– โควต้าไปประกอบพิธีฮัจย์ (ปัจจุบันติดปัญหาโควิด19 )
– อำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลให้กับญาติและครอบครัวที่มีโรคประจำตัว ณ สถานพยาบาลในพื้นที่
– เยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ทั้งนี้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับกรณีที่เกิดขึ้น

พร้อมทั้งได้ติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการอำนวยความยุติธรรม การช่วยเหลือเยียวยา และการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย

ในส่วนที่เหลือก็จะเป็นการดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป

: กองอำนวยการ​รักษาความมั่นคง​ภายใน​ภาค​4​ส่วนหน้า

error: Content is protected !!