วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

กลาโหม อนุมัติ ลด ชั่วโมงฝึก “หลักสูตรทหารใหม่”

กลาโหม อนุมัติ
ลด ชั่วโมงฝึก “หลักสูตรทหารใหม่”
จาก 10 สัปดาห์ 500 ชม.
เหลือ6 สัปดาห์ 300 ชม
ยัน ยังฝึกเข้ม ตรวจสอบการฝึกตามมาตรฐาน แม้ลดไป 200 ชม.

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า การตรวจเลือกทหารต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19ยึดถือตามแนวทางนิวนอมอลเพื่อให้เกิดความปลอดภัย หลักการคือยืดเวลา ขยายสถานที่ให้กว้างขวางมากขึ้น ลดจำนวนคนให้เหมาะสม

พันเอก วันชนะ สวัสดี ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงว่า การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจะดำเนินการ 2 ช่วง โดยช่วงแรกดำเนินการด้านเอกสาร ระหว่างวันที่ 26มิ.ย.-22 ก.ค. เป็นการแก้ไขหมายเรียก หรือ สด.35 เพื่อรับทราบวัน สถานที่สมัคร

รวมถึงยื่นเจตจำนงค์ในการสมัครใจเป็นทหาร หรือ สละสิทธิ์ขอผ่อนผันได้ โดยใครที่สมัครในช่วงที่แก้ไขหมายเรียกและในช่วงสิ้นการเป็นทหารกองประจำการ และมีความประสงค์สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบในส่วนกองทัพบกจะบวกคะแนนให้ 5 เปอร์เซ็นต์ จากเดิม 10 เปอร์เซ็นต์ รวมเป็น 15 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม ผู้ใดไม่สะดวกมารับหมายเรียกด้วยตนเองให้ผู้แทนมารับแทนได้ ส่วนช่วงที่ 2 คือวันตรวจเลือกทหารบุคคลที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดต้องมารายงานตัวที่หน่วยฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่ไม่เกิน 31 ส.ค.

ทั้งนี้ จะเข้าประจำการในผลัดแรกวันที่ 1 ก.ย.ไปถึงการฝึกช่วงต้นประมาณวันที่ 12 ตค.2563

ระยะเวลาฝึกลดลง จากเดิมฝึก 10 สัปดาห์เหลือ 6 สัปดาห์ ช่วงการฝึกจากจาก 500 เหลือ 300 ชม. ที่ลดไปใน 200 ชม.ลดในทุกสาขาวิชา 

เช่นการดำเนินกรรมวิธีฝึกทหารใหม่ จาก30 ชม. เหลือ 27 ชม.ฝึกท่าบุคคลเบื้องต้น จาก 78 ชม. เหลือ 39 ชม.แต่ยังฝึกเข้มข้น เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชา.ในเรื่องการฝึกจากเบา ไปหนัก

รวมถึงเรื่องความเข้มแข็งในร่างกาย และเข้มงวดเรื่องยาเสพติดด้วย

อย่างไรก็ตาม จะฝึกและตรวจสอบไปพร้อมๆ กัน โดยลดชั่วโมงการตรวจสอบจาก 19 ชม. เหลือ 14 ชม.แต่ยืนยันความเข้มข้นการฝึก และการตรวจสอบจะเป็นไปตามมาตรฐานเดิม

สำหรับสถานที่ได้กำหนดเป็นพื้นที่ย่อย ทั้งหน่วยทหาร หรือ สถานที่เอกชน ราชการ ศาลาประชาคม วัด

error: Content is protected !!